Chi nhánh Tập đoàn Dệt May Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh là đơn vị trực thuộc của Tập đoàn, hoạt động theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Tập đoàn Dệt May Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh. Năm 2014, Vinatex đạt kim ngạch xuất khẩu 3,3 tỷ USD Chi nhánh có tư cách pháp nhân không đầy đủ theo pháp luật Việt Nam, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng. Theo phân công nghiệm vụ, ông Lê Trung Hải, Phó tổng giám đốc Vinatex sẽ kiêm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Vinatex tại TP.Hồ Chí Minh. 'Việc chuyển đổi từ Văn phòng hành chính, tham mưu thành Chi nhánh Vinatex tại TP.Hồ Chí Minh sẽ góp phần thực hiện những hoạt động cho Tập đoàn, như tham mưu, giám sát vừa thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong bối cảnh kinh doanh ngày càng nhiều cạnh tranh', ông Lê Trung Hải cho hay. Từ đầu năm 2015, Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã chính thức chuyển đổi hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần. Năm 2014, Vinatex đạt doanh thu 50.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu 3,3 tỷ USD. Vinatex đặt mục tiêu doanh thu đạt 55.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu 3,63 tỷ USD trong năm 2015. <em itemprop='author'> Thế Hoàng [/I]
Thế Hoàng

Theo baodautu.vn