UBND TP.HCM cho biết, trong năm 2015, thành phố sẽ thực hiện thoái vốn nhà nước khoảng 3.606,4 tỷ đồng, cụ thể: quý I thoái vốn 856,1 tỷ đồng; quý II thoái vốn 1.162,2 tỷ đồng; quý III thoái vốn gần 1.236,3 tỷ đồng và quý IV thoái vốn gần 351,8 tỷ đồng. TP.HCM sẽ cổ phần hoá hết các doanh nghiệp công ích để nâng cao hiệu quả hoạt động (Ảnh minh hoạ) Thành phố nhận định, tình hình kinh tế còn khó khăn đã ảnh hưởng đến tiến độ thoái vốn của doanh nghiệp. Thị trường chứng khoán chưa khởi sắc, mức tăng trưởng của thị trường thấp và thiếu ổn định; trong khi đó nguồn cung cổ phiếu bán ra thị trường nhiều đã ảnh hưởng nhất định đến kế hoạch thoái vốn của các tổng công ty. Về kết quả sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND TP, theo kế hoạch, giai đoạn 2013-2015, Thành phố sẽ cổ phần hóa 31 DN và sắp xếp 25 DN, trong đó năm 2015 sẽ cổ phần hóa 21 doanh nghiệp. Hiện, Thành phố đã cơ bản hoàn thành sắp xếp 7/25 doanh nghiệp, trong đó phá sản 3 doanh nghiệp, giải thể 1 doanh nghiệp, bán 1 doanh nghiệp, sáp nhập 2 doanh nghiệp. Quan điểm của UBND TP.HCM là tuân thủ theo Quyết định 37/QĐ-CP của Chính phủ về cổ phần hóa doanh nghiệp; chỉ có ngoại lệ đối với hai trường hợp là Công viên Phần mềm Quang Trung và Khu Công nghệ cao Thành phố, vì đây là những lĩnh vực quan trọng, ngành mới cần vốn nhà nước để thực hiện. Đối với doanh nghiệp công ích, Thành phố cho rằng phải cổ phần hóa hết. Lĩnh vực nào dùng nhiều vốn nhà nước thì càng phải cổ phần hóa để nâng cao hiệu quả hoạt động, quản lý tốt hơn, tạo cơ chế cạnh tranh và tránh được tình trạng tiêu cực. <em itemprop='author'> Duy Hữu [/I]
Duy Hữu

Theo baodautu.vn