Ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội thăm và làm việc tại Khu Liên Hợp Xử Lý Chất Thải Đa Phước Phát biểu tại buổi làm việc, ông Khanh cho biết, mục đích chuyến thăm là để lãnh đạo Thành phố Hà Nội cùng một số đại diện các sở ngành tiến hành khảo sát công nghệ ứng dụng của VWS tại Khu xử lý Đa Phước, thu thập thông tin để lãnh đạo UBND Hà Nội đánh giá công nghệ và xem xét cơ hội hợp tác mời VWS đầu tư vào xử lý rác tại Hà Nội. Được biết, hiện nay tại Hà Nội, lượng rác thải đổ ra môi trường ước tính từ 5.000 - 5.500 tấn/ngày. Dự kiến đến năm 2020, lượng rác thải rắn sinh hoạt phải xử lý là 8.500 tấn/ngày và đến năm 2030 là 11.300 tấn/ngày. Dự kiến, Hà Nội sẽ có 17 khu xử lý chất thải tập trung; trong đó có 9 khu được đầu tư mới. Về giải pháp, Hà Nội đang tập trung vào 3 giải pháp lớn để xử lý rác thải. Trong đó, giải pháp đầu tiên là ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật của thế giới. Giải pháp thứ hai là tiến hành nghiên cứu, đưa ra các mô hình vừa phù hợp với điều kiện Việt Nam, vừa đảm bảo vệ sinh môi trường, như mô hình trung chuyển và xử lý rác thải nông thôn trên địa bàn huyện Thanh Oai. Giải pháp thứ ba là chôn lấp rác thải hợp vệ sinh. Dự kiến, đến hết năm 2015, Hà Nội phấn đấu 100% rác thải đô thị và 90% rác thải nông thôn được thu gom xử lý hợp vệ sinh. <em itemprop='author'> B.M [/I]
B.M

Theo baodautu.vn