Ông Hoàng Việt Hà, Tân Giám đốc Điều hành (COO) của FPT FPT vừa chính thức công bố, Hội đồng Quản trị FPT đã thông qua đề xuất miễn nhiệm bà Chu Thị Thanh Hà thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc FPT để tập trung vào công tác lãnh đạo và quản lý Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) trong vai trò Chủ tịch HĐQT công ty này. FPT Telecom hiện nay có hạ tầng viễn thông phủ rộng 59/63 tỉnh thành của Việt Nam. Năm 2015, FPT Telecom tiếp tục đẩy mạnh một số hướng phát triển chiến lược như quang hóa hạ tầng viễn thông, cung cấp dịch vụ truyền hình,… tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng trong các năm tới. Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐQT Trương Gia Bình cũng đã ký quyết định bổ nhiệm ông Uwe Schlager (nguyên Giám đốc FPT Đức) vào vị trí Giám đốc M&A FPT và ông Hoàng Việt Hà (nguyên Giám đốc Điều hành - COO của Tập đoàn Bảo Việt) đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Điều hành FPT kể từ ngày 01/04/2015. Thông tin từ FPT cho biết, ông Uwe Schlager là người có đóng góp quan trọng nhất trong thương vụ M&A lịch sử của FPT với Tập đoàn RWE vào tháng 6 năm 2014 vừa qua. Thương vụ này không chỉ mang về cho FPT một công ty con (FPT Slovakia) và một hợp đồng trị giá hàng chục triệu USD với Tập đoàn RWE mà còn mở ra một tập khách hàng mới trong lĩnh vực Hạ tầng công ích (Utility) trên toàn cầu. Hoạt động M&A tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong định hướng Toàn cầu hóa của FPT trong các năm tới, với mục tiêu hoàn thành 1-2 thương vụ/năm, ưu tiên mua các công ty CNTT trong các lĩnh vực hạ tầng công ích, viễn thông, ngân hàng, … Như vậy, sau những thay đổi về nhân sự cấp cao nói trên, Ban Điều hành FPT hiện tại sẽ gồm: ông Bùi Quang Ngọc, Tổng giám đốc; ông Nguyễn Thế Phương, Phó tổng giám đốc Phụ trách Tài chính; ông Dương Dũng Triều, Phó tổng giám đốc Phụ trách Toàn cầu hóa; ông Nguyễn Khắc Thành, Phó tổng giám đốc Phụ trách Nguồn lực Toàn cầu hóa; ông Nguyễn Lâm Phương, Giám đốc Công nghệ (CTO); ông Uwe Schlager, Giám đốc M&A và ông Hoàng Việt Hà, Giám đốc Điều hành (COO). FPT vừa chính thức công bố, Hội đồng Quản trị FPT đã thông qua đề xuất miễn nhiệm bà Chu Thị Thanh Hà thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc FPT để tập trung vào công tác lãnh đạo và quản lý Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) trong vai trò Chủ tịch HĐQT công ty này. FPT Telecom hiện nay có hạ tầng viễn thông phủ rộng 59/63 tỉnh thành của Việt Nam. Năm 2015, FPT Telecom tiếp tục đẩy mạnh một số hướng phát triển chiến lược như quang hóa hạ tầng viễn thông, cung cấp dịch vụ truyền hình,… tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng trong các năm tới. Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐQT Trương Gia Bình cũng đã ký quyết định bổ nhiệm ông Uwe Schlager (nguyên Giám đốc FPT Đức) vào vị trí Giám đốc M&A FPT và ông Hoàng Việt Hà (nguyên Giám đốc Điều hành - COO của Tập đoàn Bảo Việt) đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Điều hành FPT kể từ ngày 01/04/2015. Thông tin từ FPT cho biết, ông Uwe Schlager là người có đóng góp quan trọng nhất trong thương vụ M&A lịch sử của FPT với Tập đoàn RWE vào tháng 6 năm 2014 vừa qua. Thương vụ này không chỉ mang về cho FPT một công ty con (FPT Slovakia) và một hợp đồng trị giá hàng chục triệu USD với Tập đoàn RWE mà còn mở ra một tập khách hàng mới trong lĩnh vực Hạ tầng công ích (Utility) trên toàn cầu. Hoạt động M&A tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong định hướng Toàn cầu hóa của FPT trong các năm tới, với mục tiêu hoàn thành 1-2 thương vụ/năm, ưu tiên mua các công ty CNTT trong các lĩnh vực hạ tầng công ích, viễn thông, ngân hàng, … Như vậy, sau những thay đổi về nhân sự cấp cao nói trên, Ban Điều hành FPT hiện tại sẽ gồm: ông Bùi Quang Ngọc, Tổng giám đốc; ông Nguyễn Thế Phương, Phó tổng giám đốc Phụ trách Tài chính; ông Dương Dũng Triều, Phó tổng giám đốc Phụ trách Toàn cầu hóa; ông Nguyễn Khắc Thành, Phó tổng giám đốc Phụ trách Nguồn lực Toàn cầu hóa; ông Nguyễn Lâm Phương, Giám đốc Công nghệ (CTO); ông Uwe Schlager, Giám đốc M&A và ông Hoàng Việt Hà, Giám đốc Điều hành (COO). <em itemprop='author'> Nhã Nam [/I]
Nhã Nam

Theo baodautu.vn