Đối với khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tổng trị giá xuất nhập khẩu của khu vực này đạt 48,19 tỷ USD, tăng 22,6% (tương ứng tăng 8,9 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước và chiếm tới 64% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của cả nước.
Xuất khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt 24,53 tỷ USD, tăng 18,7% và nhập khẩu là 23,66 tỷ USD, tăng 27,1%.
Tính chung 3 tháng đầu năm nay, cán cân thương mại của khối doanh nghiệp FDI có mức thặng dư là 873 triệu USD.
Bảo Hà (HQ Online)

Theo baodautu.vn