Nhà đầu tư nên cân nhắc khi mua cổ phần theo lô



Sáng qua (27/4), Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Vũ Văn Ninh đã chủ trì cuộc họp về công tái tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) nhằm xử lý các vướng mắc, kiến nghị trong quá trình cổ phần hoá, tái cơ cấu khối doanh nghiệp này.
Tại cuộc họp, các bộ, ngành, địa phương đề xuất cần sớm ban hành thông tư hướng dẫn bán cổ phần của doanh nghiệp nhà nước theo lô để tạo sức hút cổ phần hoá, đẩy nhanh tiến độ tái cơ DNNN. Bộ Tài chính cho biết Bộ này sẽ cố gắng hoàn thành thông tư trong tháng 5/2015.
Theo dự thảo Thông tư chào bán cổ phần theo lô của Bộ Tài chính, điều kiện của nhà đầu tư tham gia đấu giá theo lô là phải hỗ trợ kỹ thuật, mở rộng thị trường lĩnh vực sản xuất kinh doanh của DNNN thực hiện cổ phần hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Số cổ phần mua theo lô sẽ không được chuyển nhượng trong vòng 5 năm đầu.
Quy định này nhằm tránh tình trạng nhà đầu tư chỉ mua, bán kiếm lời, không tập trung đầu tư phát triển doanh nghiệp. Việc chào bán cổ phần của DNNN theo lô sắp tới sẽ không còn quyền hạn “đặc thù” của Tổng công ty kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nữa mà đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp là các Bộ, ngành, địa phương cũng sẽ đạt được quyền này nhằm thu hút được sự quan tâm của những tổ chức, cá nhân thực sự có nhu cầu tham gia đầu tư, quản lý các DNNN.
Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục phân loại DNNN, loại nào Nhà nước không cần nắm giữ cổ phần thì khi hoàn thành chào bán theo lô, nhà đầu tư có thể bán hoặc sang nhượng ngay cổ phần.
Ngọc Anh

Theo baodautu.vn