Hiện nay Trung tâm công tác xã hội Nghệ An đang nuôi dưỡng 79 trẻ em từ 1 đến 16 tuổi, trong đó có một số trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ, còn lại đa số là trẻ em bị bỏ rơi và 3 cụ cao tuổi không nơi nương tựa.
Ông Lê Trung Thực, Giám đốc Trung tâm cho biết, trẻ em ở Trung tâm đa số dưới 10 tuổi, trong đó có 27 cháu dưới 6 tuổi. Hiện nay Trung tâm đang nuôi dưỡng 83 đối tượng, nhưng chỉ có 60 cháu được hưởng chính sách trợ cấp của nhà nước với mức 360.000 đông/tháng. Kinh phí trợ cấp của Nhà nước không đủ nên Trung tâm phải tự tìm thêm bằng các nguồn dịch vụ như: xây dựng dân dụng, tổ chức các lớp đào tạo bằng lái xe máy, v.v…
Mỗi tháng Trung tâm phải chi khoảng 30 triệu đồng mua sữa cho các cháu mới đáp ứng đủ nhu cầu, nhưng nguồn kinh phí của Trung tâm rất hạn hẹp. Bởi vậy Trung tâm rất cần có thêm những nhà hảo tâm như Công ty cổ phần TH True Milk hỗ trợ sữa để đáp ứng đầy đủ dinh dưỡng cho các cháu phát triển.
Hoàng Hảo

Theo baodautu.vn