Theo Tập đoàn VNPT, việc thành lập 3 Tổng công ty nêu trên là thực hiện theo Quyết định số 888/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).
Theo đó, Công ty hạ tầng mạng (VNPT Net) là Tổng ty hạch toán phụ thuộc và 2 Tổng công ty con hạch toán độc lập là Tổng Công ty TNHH MTV Dịch vụ viễn thông (VNPT Vinaphone) và Tổng Công ty TNHH MTV Truyền thông (VNPT Media).
VNPT-Net sẽ quản lý hạ tầng mạng lưới của VNPT
Theo Quyết định số 86/QĐ-VNPT-HĐTV-TCCB, Tổng Công ty VNPT-Net được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Công ty Viễn thông liên tỉnh (VTN); bộ phận quản lý và điều hành viễn thông của Tập đoàn VNPT; bộ phận hạ tầng kỹ thuật của các đơn vị: Công ty Vinaphone, Công ty VDC, Công ty VNPT-I và hạ tấng kỹ thuật của các Trung tâm chuyển mạch truyền dẫn thuộc 63 VNPT tỉnh/thành.
Tổng công ty VNPT - Net là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tập đoàn VNPT, hoạt động theo mô hình Tổng công ty và được đăng ký hoạt động dưới hình thức chi nhánh của doanh nghiệp. Ông Nghiêm Phú Hoàn, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT sẽ kiêm chức vụ Tổng giám đốc VNPT-Net.
VNPT- Vinaphone sẽ kinh doanh sản phẩm dịch vụ của VNPT
Theo Quyết định số 88/QĐ-VNPT-HĐTV-TCCB, Tổng Công ty VNPT – Vinaphone có vốn điều lệ là 5.200 tỷ đồng, được thành lập trên cơ sở tổ chức lại các bộ phận: Kinh doanh, bán hàng, chăm sóc khách hàng, kỹ thuật dịch vụ, tính cước, thu cước và một số bộ phận quản lý, hỗ trợ của 63 VNPT tỉnh/thành, Công ty Dịch vụ Viễn thông (Vinaphone), Công ty Viễn thông liên tỉnh (VTN), Công ty Viễn thông Quốc tế (VNPT-I), Công ty Điện toán và truyền số liệu (VDC).

VNPT-Vinaphone có vốn điều lệ là 5.200 tỷ đồng với ngành nghề kinh doanh là kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ viễn thông-CNTT, truyền thông, truyền hình; dịch vụ nội dung, giá trị gia tăng; kinh doanh dịch vụ tư vấn, khảo sát, thiết kế, cho thuê công trình, thiết bị viễn thông, CNTT, truyền thông; kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối bán buôn, bán lẻ các vật tư, trang thiết bị thuộc các lĩnh vực điện, điện tử, viễn thông, CNTT; đại lý bán vé máy bay và các phương tiện vận tải khác.
Mục tiêu đến năm 2020 của VNPT - VinaPhone đạt doanh thu 26.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 3.300 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 49%/năm; chiếm thị phần dịch vụ di động trên 30%, dịch vụ băng rộng trên 80%.
Ông Lương Mạnh Hoàng thôi chức vụ Thành viên HĐTV Tập đoàn VNPT để đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT kiêm Tổng Giám đốc VNPT-Vinaphone.
VNPT – Media sẽ sản xuất các dịch vụ truyền hình, truyền thông...
Theo Quyết định số 89/QĐ-VNPT-HĐTV-TCCB, Tổng công ty VNPT - Media được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Công ty VASC, Trung tâm Thông tin và Quan hệ công chúng và các bộ phận nghiên cứu, phát triển nội dung số, dịch vụ giá trị gia tăng của Công ty VDC, Công ty Vinaphone. Vốn điều lệ của Tổng công ty VNPT - Media là 2.300 tỷ đồng.
Ngành nghề kinh doanh của VNPT-Media là tổ chức nghiên cứu, phát triển, sản xuất, bán buôn các sản phẩm dịch vụ phần mềm, dịch vụ nội dung, giá trị gia tăng, truyền thông, truyền hình; quản lý và thực hiện hoạt động truyền hình, cung cấp chương trình thuê bao; thực hiện các hoạt động xuất bản sách, ấn phẩm định kỳ; hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chưong trình truyền hình...
Trong mô hình của VNPT-Media, ngoài Văn phòng, Ban quản lý dự án, các công ty con, công ty liên kết, sẽ có 3 đơn vị kinh tế trực thuộc gồm: Công ty phát triển dịch vụ Truyền hình, Công ty Phát triển dịch vụ truyền thông; Công ty Phát triển dịch vụ giá trị gia tăng. Các công ty con này là đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng Công ty.
Ông Tô Mạnh Cường, Phó Tổng giám đốc VNPT sẽ kiêm chức vụ Chủ tịch VNPT-Media. Ông Ngô Diên Hy giữ chức vụ Phó TGĐ phụ trách chức vụ Tổng giám đốc VNPT - Media.
Tổng công ty Truyền thông (VNPT-Media) được tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất Trung tâm thông tin và Quan hệ công chúng, VASC, VDC. VNPT Media có vốn điều lệ là 2.300 tỷ đồng. VNPT-Media sẽ được tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất các công ty, đơn vị, bộ phận đang quản lý hoạt động kinh doanh sản phẩm phần mềm, dịch vụ giá trị gia tăng, truyền thông hiện nay của VNPT để kinh doanh, cung cấp các dịch vụ CNTT, truyền thông đa phương tiện và dịch vụ ứng dụng viễn thông.
Hữu Tuấn

Theo baodautu.vn