Theo đó, các ông: Đỗ Vũ Anh. - Trưởng ban Viễn thông của Tập đoàn, Lê Đắc Kiên - Trưởng ban Đầu tư của Tập đoàn, Nguyễn Nam Long -Phó Giám đốc Công ty VTN và ông Nguyễn Hữu Thường – Phó Giám đốc Công ty Vinaphone được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty VNPT-Net.
Đối với Tổng Công ty VNPT-Vinaphone, các Phó Tổng Giám đốc được bổ nhiệm gồm: ông Hồ Đức Thắng – Phó Giám đốc Công ty Vinaphone, ông Nguyễn Văn Hải – Giám đốc Công ty VDC và bà Nguyễn Tuyên Hương - Phó Giám đốc VNPT Hà Nội.
Đối với Tổng Công ty VNPT-Media, các Phó Tổng Giám đốc được bổ nhiệm gồm ông Huỳnh Ngọc Tuấn – Giám đốc Công ty VASC, ông Nguyễn Văn Tấn – Phó Giám đốc Công ty VASC.
Ngay trong tháng 5 này, 3 Tổng Công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện bộ máy các ban chức năng để đảm bảo tiến độ điều hành trên toàn mạng từ ngày 1/7 tới.

Hữu Tuấn

Theo baodautu.vn