Theo đó, bổ sung Dự án “Mở rộng nâng công suất sản xuất thép xây dựng chất lượng cao công suất 600.000 tấn/năm thuộc Dự án đầu tư Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát giai đoạn I” của Công ty cổ phần Thép Hòa Phát tại xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương vào Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối thép giai đoạn đến 2020, có xét đến năm 2025 (Quy hoạch ngành thép).


Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát ở Kinh Môn (Hải Dương)Quy hoạch ngành thép được phê duyệt từ năm 2013, mục tiêu nhằm phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối thép phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, ngành công thương và lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam; Xây dựng, phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối thép theo hướng hiện đại, bảo đảm phát triển ổn định và bền vững; giảm dần sự mất cân đối giữa sản phẩm thép dài với sản phẩm thép dẹt, giữa sản xuất và lưu thông phân phối.
Khuyến khích các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tham gia đầu tư sản xuất gang, phôi thép, thép thành phẩm, sản xuất thiết bị luyện, cán thép đạt tiêu chuẩn quốc tế. Có chính sách ưu đãi đầu tư đối với các dự án sản xuất gang, thép hợp kim, thép chất lượng cao từ quặng sắt với quy mô lớn. Hạn chế đầu tư sản xuất các sản phẩm trong nước đã đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng.
Mục tiêu cụ thể, Quy hoạch đề ra năm 2015 sản xuất đạt khoảng 6 triệu tấn; năm 2020 đạt khoảng 17 triệu tấn; năm 2025 đạt khoảng 28 triệu tấn gang và sắt xốp.
Về sản xuất phôi thép (từ gang, sắt xốp và thép phế), năm 2015 đạt khoảng 12 triệu tấn; năm 2020 đạt khoảng 25 triệu tấn; năm 2025 đạt khoảng 40 triệu tấn.
Về sản xuất thép thành phẩm, năm 2015 đạt khoảng 13 triệu tấn; năm 2020 đạt khoảng 23 triệu tấn, năm 2025 đạt khoảng 39 triệu tấn. Phát triển cân đối giữa sản phẩm thép dài và thép dẹt.
Tăng dần tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm thép các loại. Quy hoạch đặt mục tiêu xuất khẩu năm 2015 khoảng 15%; năm 2020 khoảng 20% và năm 2025 khoảng 25% so với sản lượng.
Duy Hữu

Theo baodautu.vn