Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng “Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2015” cho đại diện FrieslandCampina Việt Nam.Đây là giải thưởng chính thức, duy nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường. Giải thưởng được xét tặng 2 năm một lần nhằm động viên khuyến khích phong trào bảo vệ môi trường, góp phần phát triển kinh tế bền vững. Sự kiện năm nay được Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức trang trọng nhằm hưởng ứng ngày Môi trường thế giới.
Tiêu chí để được xét tặng trao giải thưởng này là các tổ chức, cá nhân và cộng đồng phải chấp hành tốt các quy định luật pháp của Việt Nam về việc bảo vệ môi trường; có nhiều thành tích nổi bật, xuất sắc về bảo vệ môi trường trong năm 2013 – 2014 và được các cơ quan có thẩm quyền và cộng đồng ghi nhận; có các hoạt động bảo vệ môi trường thể hiện trách nhiệm xã hội, vì cộng đồng, vì sự phát triển bền vững và hướng tới nền kinh tế xanh.
FrieslandCampina Việt Nam được đánh giá cao với chiến lược sản xuất kinh doanh gắn liền với hoạt động bảo vệ môi trường; các nhà máy đều có hệ thống xử lý chất thải (nước thải, bụi, khí thải, tiếng ồn) đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường cho phép, luôn thực hiện xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp và chất thải nguy hại theo đúng quy định.
Hệ thống xử lý nước thải của FrieslandCampina Việt Nam được xây dựng và thiết kế theo công nghệ tiên tiến (công nghệ vi sinh vật) với công suất 800m3/ngày đêm. Nhà máy cũng thiết kế và xây dựng tách riêng hệ thống thoát nước mưa, còn nước thải sản xuất, nước thải sinh hoạt được thu gom và đưa về hệ thống xử lý nước thải để xử lý trước khi thải ra môi trường. Nhờ vậy, nước thải từ nhà máy luôn nằm trong tiêu chuẩn cho phép và đã đạt tiêu chuẩn loại A- QCVN 24:2009 (loại cho phép nước xả được xả vào các nguồn tiếp nhận là các nguồn nước dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt) của Bộ Tài nguyên – Môi trường.
Ngọc Lan

Theo baodautu.vn