TS. Nguyễn Quốc Bình, Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Hanel và TS. Phạm Đức Long, Tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã cùng đặt bút ký vào thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông – công nghệ thông tin.


Hanel và VNPT sẽ cùng phát triển dịch vụ công, chính quyền điện tử...

Bản hợp tác nhằm thúc đẩy nhanh hơn, hiệu quả hơn việc triển khai và phân phối các sản phẩm, dịch vụ viễn thông – công nghệ thông tin đến khách hàng hiện có và khách hàng tiềm năng tại thị trường Việt Nam. Lĩnh vực hai đại gia trong ngành sẽ cùng tập trung phát triển là dịch vụ công và chính quyền điện tử, lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông và hạ tầng công nghệ thông tin – truyền thông.

Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác, Hanel và VNPT sẽ cùng phối hợp triển khai các hoạt động trên cơ sở kết hợp thế mạnh của mỗi bên, nhằm mang lại những sản phẩm tốt nhất, đáp ứng hiệu quả đối với nhu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội.
Hanel có thế mạnh trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển, kinh doanh các giải pháp công nghệ thông tin - truyền thông trên thị trường Việt Nam và khu vực.
Tập đoàn VNPT có thế mạnh về cơ sở hạ tầng, mạng lưới viễn thông – công nghệ thông tin phủ khắp toàn quốc.
Sự kết hợp của 2 doanh nghiệp với những thế mạnh có thể bổ trợ lẫn nhau như Hanel và VNPT chắc chắn sẽ mang đến lợi ích không những cho cả hai bên, mà còn cho sự phát triển chung của thị trường viễn thông – công nghệ thông tin Việt Nam.

Khánh An

Theo baodautu.vn