Đại hội cổ đông lần thứ nhất của OceanGroup bất thành.
Đại hội cổ đông thường niên vừa được Tập đoàn Đại Dương (OceanGroup - Mã CK: OGC) tổ chức sáng nay (20/6) tại Hà Nội. Theo tài liệu được Hội đồng quản trị công bố, năm 2014, OceanGroup lỗ trước thuế 1.319 tỷ đồng với chi phí vượt gấp 1,3 lần doanh thu. Năm ngoái, mảng khách sạn, dịch vụ; bán lẻ, thương mại và đầu tư tài chính đều lỗ. Các con số này đều được OceanGroup trích từ báo cáo tài chính tự lập, chưa phải kiểm toán.
Báo cáo nêu trên được công bố trước khi lãnh đạo doanh nghiệp tuyên bố phiên họp bất thành khi chỉ có cổ đông đại diện cho 12,66% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự. Theo quy định, kỳ họp đại hội lần đầu chỉ được tiến hành khi số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Trước sự những sự việc nêu trên, một cổ đông chất vấn tại sao đến nay, ngân hàng vẫn chưa trình báo cáo tài chính cho cổ đông. Đại diện OceanGroup trả lời: 'Chúng tôi đã chuẩn bị mọi câu trả lời nhưng vì cuộc họp hôm nay bất thành nên đề nghị cổ đông gửi câu hỏi bằng văn bản'.
Tại báo cáo gửi cổ đông, OceanGroup tự nhận định vừa trải qua một năm đầy biến cố, đặc biệt sau khi hàng loạt lãnh đạo, trong đó có nguyên Chủ tịch Hà Văn Thắm vướng vào vòng lao lý.
Năm 2015, OceanGroup dự kiến tổng doanh thu đạt 2.339 tỷ đồng, lợi nhuận kế toán trước thuế khoảng 570 tỷ đồng.
Kế hoạch kinh doanh của OceanGroup năm 2015Lĩnh vực
Doanh thu
Lợi nhuậnBất động sản


154


78
Khách sạn và dịch vụ


1.139


96
Bán lẻ và thương mại


162


3
Đầu tư tài chính và hoạt động kinh doanh khác


883


392
Tổng:


2.338


569
Đơn vị: tỷ đồng
Phương Linh - Thanh Lan (Vnexpress)

Theo baodautu.vn