Cụ thể, tính đến ngày 23/6, 289 doanh nghiệp nhà nước thuộc diện cổ phần hóa năm 2015 đã thành lập Ban Chỉ đạo.
Trong số này, 127 doanh nghiệp đang tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp; 44 doanh nghiệp có quyết định công bố giá trị doanh nghiệp. 61 doanh nghiệp hoàn thành cổ phần hóa.
Ngoài ra, 7 doanh nghiệp khác đã được sắp xếp theo hình thức bán (2 doanh nghiệp), giải thể (1 doanh nghiệp), sáp nhập (1 doanh nghiệp), chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên 3 doanh nghiệp.
Đứng đầu danh sách sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đạt kết quả tốt trong 6 tháng là Hà Nội (19 doanh nghiệp), Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản (5 doanh nghiệp), Nghệ An (4 doanh nghiệp)…
Cũng trong 6 tháng, các doanh nghiệp đã thoái vốn nhà nước 7.522 tỷ đồng, thu về 11.161 tỷ đồng, bằng 1,48 lần giá trị sổ sách. Đứng đầu danh sách thoái vốn là Tập đoàn Viễn thông Quân đội (thoái 2.655 tỷ đồng, thu về 3.169 tỷ đồng), Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (thoái 918 tỷ đồng, thu về 1.256 tỷ đồng), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (thoái 596 tỷ đồng, thu về 783 tỷ đồng), Tập đoàn Điện lực (thoái 588 tỷ đồng, thu về 593 tỷ đồng)…
Trong 6 tháng cuối năm, khả năng hoàn thành 44 doanh nghiệp đã có quyết định công bố giá trị doanh nghiệp gần như chắc chắn.
Phần tiến độ cần đẩy nhanh là công bố được giá trị của 127 doanh nghiệp còn lại. Nếu quyết định này được hoàn tất thì mục tiêu hoàn thành kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2014 – 2015 là khả quan.
Khánh An

Theo baodautu.vn