Cụ thể, xét đề nghị của Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ, Thủ tướng quyết định ông Nguyễn Xuân Sơn thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN để nhận nhiệm vụ tại Bộ Công Thương do Bộ trưởng Bộ Công Thương phân công. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký (19/7/2015).


Ông Nguyễn Xuân Sơn
Ông Nguyễn Xuân Sơn được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Quyết định số 1123/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 8/7/2014 (và có hiệu lực từ ngày ký).

Trước khi giữ chức chủ tịch PVN, ông Nguyễn Xuân Sơn là phó tổng giám đốc PVN. Trước đó, ông là tổng giám đốc Ngân hàng Ocean Bank.

Như vậy, ông Nguyễn Xuân Sơn giữ vị trí lãnh đạo cao nhất của Tập đoàn chỉ tròn một năm trước, thay cho người tiền nhiệm Phùng Đình Thực nghỉ hưu. Trước đó ông Sơn là Phó tổng giám đốc PVN.

Hiện chưa rõ ông Sơn sẽ đảm nhiệm công việc gì tại Bộ chủ quản.

Ông Nguyễn Quốc Khánh trở thành tân Tổng giám đốc PVNÔng Nguyễn Xuân Sơn được bổ nhiệm thay ông Phùng Đình Thực - nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/6/2014.

Cùng ngày, Văn phòng Chính phủ cũng có văn bản số 5625/VPCP-TCCV cho biết, Thủ tướng đồng ý với đề nghị của Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ về việc giao ông Nguyễn Quốc Khánh, Tổng Giám đốc PVN tạm thời kiêm thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương thực hiện quy trình bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN theo quy định.
Ông Nguyễn Xuân Sơn sinh năm 1962 tại Hà Tĩnh, đã tốt nghiệp các trường Đại học Nam Carolina (Hoa Kỳ), chuyên ngành Quản trị kinh doanh, cấp đào tạo trên đại học; Đại học Kinh tế Quốc dân, chuyên ngành Vật giá và Trường Đào tạo cán bộ Dầu khí, cấp đào tạo Đại học.

Ông Nguyễn Xuân Sơn đã có 30 năm gắn bó với ngành dầu khí.

Từ năm 1984 ông là cán bộ Vụ Tài chính Kế toán Tổng cục Dầu khí sau đó là Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (PVN).

Từ năm 2003 đến tháng 10/2006, ông Sơn giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty Tài chính Dầu khí (PVFC), sau đó giữ chức Tổng giám đốc PVFC đến tháng 5/2007.

Vào tháng 12/2008, ông Sơn được bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đại Dương

Từ 15/11/2010 đến nay, ông đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc PVN.


P.V

Theo baodautu.vn