Kể từ ngày hôm nay (1/7), thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chỉ còn tối đa 15 ngày.

Trong thời gian chờ Nghị định và Thông tư hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư được hoàn tất và ban hành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hướng dẫn thủ tục tiếp nhận và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo Luật Đầu tư.
Theo đó, nhà đầu tư nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký đầu tư, được cấp tài khoản tạm thời để truy cập hệ thống. Tài khoản tạm thời được sử dụng để theo dõi tình hình xử lý hồ sơ và chỉ có hiệu lực trong quá trình xử lý hồ sơ.
Trước khi nộp hồ sơ, nhà đầu tư không bắt buộc nhưng được khuyến khích kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư tại Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài (dautunuocngoai.gov.vn hoặc fdi.gov.vn).
Cơ quan đăng ký đầu tư in giấy biên nhận hồ sơ từ Hệ thống và giao cho nhà đầu tư khi nộp hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư thông báo nội dung không hợp lệ bằng văn bản cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ để nhà đầu tư sửa đổi hoặc bổ sung.
Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.
Các dự án khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư sẽ có 1 mã số tạo tự động bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Mã số này không thay đổi trong quá trình hoạt động của dự án và không được cấp lại cho dự án khác. Khi dự án chấm dứt hoạt động thì mã số dự án chấm dứt hiệu lực.
Đối với dự án đầu tư được thành lập theo Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị tương đương khác, mã số dự án là số Giấy chứng nhận đầu tư, số Giấy phép đầu tư hoặc số của giấy tờ tương đương khác đã cấp cho dự án.
Trong trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư, dự án được cấp mã số thay thế cho số Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư đã cấp.
Hiện tại, các biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài tại địa chỉ: dautunuocngoai.gov.vn hoặc fdi.gov.vn.
Theo quy định của Luật Đầu tư, kể từ ngày hôm nay, các dự án của các nhà đầu tư trong nước sẽ không cần phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Với các dự án của các nhà đầu tư nước ngoài, thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chỉ còn tối đa 15 ngày.
Khánh Linh

Theo baodautu.vn

Bài viết cùng chuyên mục: