Công ty CP Xi măng Đồng Lâm được thuê lại hơn 540.000m2 đất để khai thác mỏ đá sét phục vụ sản xuất xi măng.
Theo đó, UBND tỉnh quyết định cho Công ty CP Xi măng Đồng Lâm thuê khu đất có diện tích 540.143m2 tại 2 xã Phong An và Phong Xuân, huyện Phong Điền để sử dụng vào mục đích khai thác mỏ đá sét phục vụ cho dự án Nhà máy Xi măng Đồng Lâm.
Thời điểm cho thuê đất được xác định tính từ ngày 16/9/2011 đến hết ngày 31/8/2039.
Đồng thời UBND tỉnh giao Cục thuế tỉnh xác định đơn giá thuê đất cụ thể cho Công ty CP Xi măng Đồng Lâm theo chính sách, pháp luật của từng thời điểm và thông báo cho đơn vị thuê nộp tiền thuê đất đúng thời hạn.
Bên cạnh đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng phương án giá đất cụ thể trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh để thẩm định và hoàn thiện phương án giá đất cụ thể, quyết định giá thuê đất cho Công ty CP Xi măng Đồng Lâm.
Sở Tài nguyên và Môi trường cũng có trách nhiệm thông báo cho đơn vị thuê đất nộp phí và lệ phí theo quy định và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyên sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty CP Xi măng Đồng Lâm sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo quy định.
Nhà máy xi măng Đồng Lâm, Nhà máy Xi măng Đồng Lâm, đóng tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc sở hữu của Công ty CP Xi măng Đồng Lâm.
Nhà máy xi măng Đồng Lâm được khởi công xây dựng năm 2010 trên diện tích xây dựng 99,6 ha với tổng vốn đầu tư 4.700 tỷ đồng, công suất thiết kế 5.000 tấn clinke/ngày, tương đương 2 triệu tấn xi măng/năm.
Nhà máy đã đi vào hoạt động từ cuối năm 2014, chuyên cung cấp các chủng loại xi măng thông thường từ PCB 30, PCB 40, PCB 50 cho thị trường khu vực miền Trung.
Thế Hoàng

Theo baodautu.vn