Công tác tái cơ cấu Tổng công ty được triển khai quyết liệt và đạt kết quả cao. Theo đó, công tác bán vốn đạt 79% kế hoạch doanh thu và tăng gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Đã triển khai bán vốn thành công tại một số doanh nghiệp có nhiều tồn tại và phức tạp kéo dài.
Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo trực tiếp đối với công tác chuyển giao tại 2 Công văn 651/TTg-ĐMDN và Công văn 655/TTg-ĐMDN. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để SCIC đôn đốc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đối với các tập đoàn, tổng công ty và các doanh nghiệp thuộc đối tượng chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước cho SCIC.
Phong Lan (Tinnhanhchungkhoan.vn)

Theo baodautu.vn