Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông cần chuẩn bị nhân lực để quản lý và vận hành khi đi vào hoạt độngTheo đó, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội phối hợp với các sở: Nội vụ, Tài chính, Giao thông - Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, Ban QLDA đường sắt (Bộ GTVT) và các cơ quan, đơn vị có liên quan để tổ chức tuyển dụng nhân lực đưa đi đào tạo quản lý, khai thác tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Đồng thời, phối hợp với Tổng công ty Vận tải Hà Nội để tiếp nhận bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu và quản lý 37 nhân sự đang đi đào tạo tại Công ty hữu hạn Tập đoàn cục 6 đường sắt Trung Quốc.
Kinh phí đào tạo sẽ được chuyển từ Ban QLDA đường sắt (Bộ GTVT) về Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội. Công ty có trách nhiệm bố trí nguồn nhân lực sau đào tạo cho phù hợp.
Ngoài việc lên tổ chức đào tạo nhân sự, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội còn một nguồn nhân sự nữa, đó là tiếp nhận nguồn nhân lực do JICA đào tạo hiện đang công tác tại Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, bố trí vào các phòng, ban của Công ty cho đúng trình độ chuyên môn đào tạo và năng lực của từng nhân sự để đáp ứng công việc được giao.
Duy Hoàng

Theo baodautu.vn