Tổng công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sẽ nhận bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước từ các bộ ngành địa phương tại tất cả các doanh nghiệp thuộc diện chuyển giao theo quy định
Trong khi theo quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa, giai đoạn 2014-2015 sẽ có 20 tập đoàn, tổng công ty được bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu từ các bộ ngành địa phương về SCIC.
“Tiến độ bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước từ các bộ, ngành, địa phương về SCIC chậm”, ông Lê Mạnh Hà, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhận xét tại cuộc họp về tái cơ cấu DNNN 6 tháng đầu năm 2015. Đến nay, SCIC đã tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 980 doanh nghiệp (trong đó có 6 TCT).
Liên quan đến việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp về SCIC, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị thực hiện.
Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị liên quan và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc diện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC phối hợp với doanh nghiệp này khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và thực hiện chuyển giao theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện trước ngày 31/8/2015.
Trường hợp người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp không phối hợp, làm ảnh hưởng đến tiến độ chuyển giao thì các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với SCIC thay thế người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Phong Lan (Tinnhanhchungkhoan.vn)

Theo baodautu.vn