Ông Vũ Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Vinataba cho biết, đại hội là dịp để tôn vinh, học tập, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước được lựa chọn từ các đơn vị trong Tổng công ty; xác định những bài học kinh nghiệm quý báu, những cách làm hay để áp dụng rộng rãi, tiếp tục làm cho phong trào thi đua của Tổng công ty ngày càng phát triển cả về chiều rộng và bề sâu, thực sự là động lực thúc đẩy, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác của Tổng công ty.Trong giai đoạn 2010- 2015, Vinataba đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của Đảng, Nhà nước; chủ động đổi mới công tác thi đua khen thưởng; phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào việc hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao.
Vinataba cũng đã đã chủ động phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, biểu dương khen thưởng và đề nghị khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và nhân rộng các điển hình tiên tiến.
Với việc phát động và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, trong giai đoạn 2010 - 2015, dù phải đối mặt với hàng loạt những thử thách, khi cùng lúc phải chịu ảnh hưởng của biến động chính trị làm giảm nguồn xuất khẩu, nhà nước tăng cường kiểm soát đối với ngành thuốc lá, tình trạng buôn lậu thuốc lá gia tăng, Vinataba vẫn hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh với kết quả khả quan. Lợi nhuận ước thực hiện năm 2015 đạt 1.145 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 4,6%/năm. Thu nhập của người lao động ước đạt 9 triệu đồng/người/tháng, tốc độ tăng trưởng bình quân 7,1%/năm.
Với những thành tích xuất sắc trong các mặt hoạt động, Tổng công ty và các đơn vị thành viên và các cá nhân trong Tổng công ty đã được Đảng và Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý: 04 Huân chương Độc lập; 36 Huân chương Lao động; 07 Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc; 24 Cờ thi đua Chính phủ; 85 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; 36 Cờ thi đua Bộ Công Thương; 855 Bằng khen Bộ Công Thương; 474 Chiến sỹ thi đua Bộ.
Hoàng Nam

Theo baodautu.vn