Rà soát chống bán phá giá sản phẩm thép không gỉ cán nguội từ 4 quốc gia vào Việt Nam
Trước đó, ngày 5/9/2014, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 7896/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ:Trung Quốc, Indonesia, Malaysia và vùng lãnh thổ Đài Loan.
Bên yêu cầu là Công ty TNHH Posco VST (Công ty Posco VST) và Công ty cổ phần Inox Hòa Bình (Công ty Inox Hòa Bình).
Trong đó, các doanh nghiệp của Đài Loan bị áp mức thuế chống bán phá giá cao nhất, doanh nghiệp Yuan Long Stainless Steel Corp bị áp 37,29% và các doanh nghiệp khác bị đánh thuế 13,79%. Các doanh nghiệp của Indonesia bị áp mức thuế chống bán phá giá thấp nhất với mức chỉ 3,07%. Các doanh nghiệp của Trung Quốc và Malaysia bị áp các mức thuế khác nhau từ 4,64% đến 10,71%.
Căn cứ theo quy định tại Điều 24 của Pháp lệnh số 20/2004/PL-UBTVQH11 về việc chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam, sau một năm kể từ ngày có quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá, một hoặc nhiều bên liên quan đến vụ việc có quyền đề nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương ra quyết định tiến hành rà soát trên cơ sở Bên đề nghị cung cấp các bằng chứng chứng minh sự cần thiết phải thực hiện rà soát.
Cục Quản lý cạnh tranh thông báo chính thức tiếp nhận hồ sơ yêu cầu rà soát áp dụng biện pháp chống bán phá giá một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Indonesia, Malaysia và lãnh thổ Đài Loan (mã số vụ việc 13-KN-BPG-01).
Các doanh nghiệp và bên liên quan có thể nộp Hồ sơ yêu cầu rà soát áp dụng biện pháp chống bán phá giá theo mẫu Hồ sơ yêu cầu rà soát. Hồ sơ phải được nộp trực tiếp tại Cục Quản lý cạnh tranh trong thời gian từ ngày 5/9/2015 – 15/9/2015.
Thế Hải

Theo baodautu.vn