Đại hội lần này có ý nghĩa quan trọng là xác định phương hướng, nhiệm vụ cho Đảng bộ Tập đoàn VNPT cùng toàn thể cán bộ, đảng viên nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; đột phá về năng lực cạnh tranh, khẳng định vị thế chủ lực của VNPT.
Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn VNPT diễn ra trong thời điểm Tập đoàn đã thực hiện tái cơ cấu thành công giai đoạn một, tách kinh doanh ra khỏi khối dịch vụ Viễn thông và đang chuyển sang giai đoạn 2 hình thành các Tổng công ty mới, với mô hình hoạt động sản xuất Dịch vụ - Hạ tầng – Kinh doanh, Tập đoàn đã hình thành 3 Tổng Công ty: VNPT Media, VNPT Net, VNPT VinaPhone đi vào hoạt động từ 01/7/2015.


Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn VNPT diễn ra trong thời điểm Tập đoàn đã thực hiện tái cơ cấu thành công giai đoạn một, tách kinh doanh ra khỏi khối dịch vụ Viễn thông và đang chuyển sang giai đoạn 2 hình thành các Tổng công ty mới

Theo Báo cáo Chính trị được trình bày tại Đại hội, nhiệm kỳ 2010 – 2015, đánh dấu những thay đổi lớn về mô hình tổ chức, cơ chế quản lý của Tập đoàn. Cụ thể như thực hiện việc chia tách Bưu chính – Viễn thông và tái cơ cấu theo Quyết định 888/QĐ-TTg ngày 10/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Đảng bộ VNPT đã lần lượt bàn giao và tách Đảng bộ Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam, Công ty Thông tin di động và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về Đảng bộ Khối DNTW và Đảng Bộ TT&TT. Sau khi kiện toàn bộ máy, Đảng bộ Tập đoàn VNPT đến nay có 49 đầu mối với hơn 3.800 đảng viên.
Giai đoạn 2010-2015, dưới sự chỉ đạo đồng bộ của Đảng bộ, Tập đoàn VNPT ổn định bền vững nguồn lực tài chính với tổng doanh thu 561.855 tỷ đồng, đạt 101% KH của cả giai đoạn, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 4%/năm; Tổng lợi nhuận trước thuế 37.458 tỷ đồng, đạt 101,2% KH, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 2%/năm (trong đó riêng lợi nhuận của Công ty mẹ năm 2014 tăng trưởng 20% và năm 2015 dự kiến là 25%); Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân 5 năm toàn Tập đoàn đạt 10%/năm, hoàn thành chỉ tiêu Nhà nước giao; Tổng nộp ngân sách Nhà nước là 34.046 tỷ đồng, đạt 111% kế hoạch, hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao.
Công tác lãnh đạo thực hiện đổi mới, tái cơ cấu VNPT theo Quyết định 888/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Đảng ủy Tập đoàn đã từng bước hoàn thành sắp xếp lại doanh nghiệp, thoái vốn đầu tư ngoài ngành, tái cơ cấu ngành nghề kinh doanh - sản phẩm, đổi mới nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp...
Trong nhiệm kỳ mới 2015-2020, Đảng bộ Tập đoàn VNPT đặt ra mục tiêu tổng quát là “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ - Đột phá về năng lực cạnh tranh - Khẳng định vị thế chủ lực của Tập đoàn góp phần vào sự nghiệp hiện đại hóa đất nước”; phấn đấu tăng trưởng doanh thu bình quân đạt trên 8%/năm, lợi nhuận đạt 15%/năm; tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu đến cuối năm 2020 đạt trên 10%; phấn đấu tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh đạt chỉ tiêu theo quy định của Trung ương; Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 85% trở lên; Tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên vững mạnh, xuất sắc; Trong nhiệm kỳ kết nạp từ 750 đảng viên trở lên.
VNPT sẽ tập trung phát triển các dịch vụ mũi nhọn như di động, băng rộng, truyền hình trả tiền...; chuyển dịch cơ cấu dịch vụ truyền thống sang dịch vụ công nghệ thông tin, nội dung và giá trị gia tăng. Thực hiện tái cấu trúc khối công nghiệp của Tập đoàn nhằm tạo nền tảng phát triển các sản phẩm công nghệ cao có tính chiến lược tạo sự đột phá về thị trường và dịch vụ mới với mục tiêu sản xuất công nghiệp trong nước đạt bình quân 2.000 tỷ/năm, xuất khẩu nước ngoài đạt 100 triệu USD đến năm 2020. Tăng cường mở rộng quan hệ quốc tế, triển khai đầu tư ra nước ngoài ít nhất ba nước trong khu vực và thế giới.


Theo baodautu.vn

Bài viết cùng chuyên mục: