Theo đó, KKT Nghi Sơn sẽ có tổng diện tích 106.000 ha, bao gồm 66.497,57 ha đất liền và đảo, 39.502,43 ha mặt nước (trong đó phần diện tích hiện hữu là 18.611,8 ha, phần diện tích mở rộng là 47.885,77 ha đất liền và đảo, 39.502,43 ha mặt nước).
Như vậy diện tích KKT Nghi Sơn sẽ tăng lên gần 6 lần so với hiện nay, bao gồm toàn bộ diện tích thuộc địa giới hành chính của huyện Tĩnh Gia (33 xã và 1 thị trấn, trong đó 12 xã thuộc KKT Nghi Sơn hiện hữu); 3 xã Yên Mỹ, Công Bình, Công Chính thuộc huyện Nông Cống; 3 xã Thanh Tân, Thanh Kỳ, Yên Lạc thuộc huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.
Quyết định của Thủ tướng cũng sửa đổi mục tiêu phát triển chủ yếu của KKT Nghi Sơn nhằm khai thác tối đa lợi thế về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý… Mục tiêu phát triển từ nay đến 2025 của KKT Nghi Sơn là hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh đặc biệt thuận lợi, triển khai một số công trình hạ tầng kinh tế, xã hội quan trọng và thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và sản xuất, kinh doanh.
Sau năm 2025, phát triển đồng bộ về công nghiệp, dịch vụ; thương mại; tài chính; văn hóa-xã hội; du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Gắn phát triển kinh tế-xã hội với quốc phòng-an ninh. Đầu tư phát triển đồng bộ và hiện đại hệ thống kết cấu hạ tầng trong các khu đô thị sinh thái, thân thiện với môi trường, đạt tiêu chuẩn cao; phát triển theo mô hình đô thị xanh và bền vững; phấn đấu trở thành khu vực phát triển năng động và hiện đại.


KKT Nghi Sơn sẽ có tổng diện tích 106.000 ha, bao gồm 66.497,57 ha đất liền và đảo, 39.502,43 ha mặt nước

Về điều chỉnh, bổ sung các KCN trên địa bàn: có 3 KCN được điều chỉnh mở rộng quy hoạch, bao gồm: KCN Bỉm Sơn tăng từ 450 ha lên 1.000 ha; KCN Lam Sơn-Sao Vàng tăng từ 200 ha lên 2.000 ha; KCN Lễ Môn tăng từ 62,61 ha lên 87,61 ha. Hợp nhất KCN Đình Hương và KCN Tây Bắc Ga và đổi tên thành KCN Đình Hương-Tây Bắc Ga với quy mô khoảng 180 ha. Bổ sung mới 5 KCN vào Quy hoạch phát triển các KCN Việt Nam, bao gồm: KCN Hoàng Long, diện tích 286 ha; KCN Nam TP. Thanh Hóa 350 ha; KCN Thạch Quảng 100 ha; KCN Ngọc Lặc 150 ha; KCN Bãi Trành 116 ha.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định, việc mở rộng KKT Nghi Sơn và điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các KCN đánh dấu bước phát triển mới, thời cơ mới. Nhưng cũng đặt ra cho các cấp, ngành những nhiệm vụ và thách thức mới.
Ông Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị BQL KKT Nghi Sơn và các cấp, ngành phải làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến về vai trò, vị trí của KKT Nghi Sơn và các KCN; về lợi ích của việc mở rộng KKT Nghi Sơn và các KCN đối với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống của nhân dân tỉnh Thanh Hóa…
Sĩ Chức

Theo baodautu.vn