Ảnh minh họa. Nguồn: InternetTheo thông báo mới nhất từ tỉnh Đồng Tháp, UBND tỉnh này đã chính thức đồng ý cho Công ty CP Xi Măng Hà Tiên 1 thuê đất làm kho chứa xi măng, cửa hàng trưng bày sản phẩm và văn phòng làm việc.
Cụ thể, theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 491/TTr-STNMT ngày 20/8/2015, UBND tỉnh Đồng Tháp đồng ý cho Công ty CP Xi Măng Hà Tiên 1 thuê thửa đất số 01, tại thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, có diện tích 7.065,1m2 làm kho chứa xi măng, cửa hàng trưng bày sản phẩm và văn phòng làm việc.
Quyết định cho thuê khu đất trên có thời hạn 50 năm.
Cục thuế tỉnh có trách nhiệm xác định đơn giá thuê và thông báo bằng văn bản cho Công ty CP Xi Măng Hà Tiên 1 nộp tiền thuê đất theo quy định. Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với các ngành liên quan xác định số tiền truy thu thuê đất kể từ ngày 1/1/1996 đến ngày có Quyết định đối với Công ty CP Xi Măng Hà Tiên 1.
Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng có trách nhiệm chuyển hồ sơ địa chính đến Cục thuế tỉnh Đồng Tháp, tổ chức ký hợp đồng cho thuê đất và bàn giao đất ngoài thực địa theo quy định cho Công ty CP Xi Măng Hà Tiên 1.
Theo lãnh đạo HT1, việc thuê thêm đất làm kho chứa xi măng và cửa hàng trưng bày sản phẩm tại Đồng Tháp nằm trong kế hoạch phát triển của HT1, bám chắc thị trường xi măng các tỉnh phía Nam.
Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 là doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem), đồng thời là đơn vị có năng lực sản xuất lớn.
Hiện, Vicem Hà Tiên duy trì được thị phần dẫn đầu tại thị trường xi măng phía Nam với mức 28% và đảm bảo ổn định trong mọi hoạt động điều hành sản xuất, điều phối thị trường cả nội địa lẫn xuất khẩu.
6 tháng đầu năm 2015, HT1 Công ty đạt doanh thu hơn 3.662 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 397 tỷ đồng,
Năm 2015, HT1 đặt chỉ tiêu sản lượng xi măng bột 5,3 triệu tấn, tăng 8,16% so với năm 2014, clinker 4,11 triệu tấn, tăng 19,13%. Doanh thu thuần ước tính năm 2015 đạt 7.159 tỷ đồng, lợi nhuận 367 tỷ đồng.
Như vậy kết thúc nửa đầu năm 2015, HT1 đã hoàn thành được 51% kế hoạch doanh thu nhưng vượt gần 39% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.
Năm 2014, HT1 đã bán ra gần 4,9 triệu tấn sản phẩm, tăng 11%, tổng doanh thu 6.696 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 290 tỷ đồng và thu nhập bình quân người lao động đạt 10 triệu đồng/người/tháng.
Thế Hải

Theo baodautu.vn