Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) cùng với Cộng đồng an ninh - chính trị ASEAN (APSC) và Cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN (ASCC) là ba trụ cột tạo nên Cộng đồng ASEAN.
AEC ra đời sẽ là một bước ngoặt đánh dấu sự hội nhập khu vực một cách toàn diện của các nền kinh tế Đông Nam Á và sẽ đặt ra nhiều cơ hội đối với nền kinh tế Việt Nam.Minh Hải

Theo baodautu.vn

Bài viết cùng chuyên mục: