Những doanh nghiệp có cách làm khác biệt, có năng lực cạnh tranh lâu dài phải được đề cao
Kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn có ảnh hưởng tới việc doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm nay không, thưa ông?
Sau khủng hoảng kinh tế giai đoạn 2011 - 2013, năm nay, số lượng doanh nghiệp tham gia đông hơn. Qua vòng sơ tuyển, chúng tôi thấy các doanh nghiệp chấp hành tốt quy định về báo cáo, số liệu theo yêu cầu của Ban tổ chức.
Năm nay, Ban tổ chức đưa ra được phương pháp đánh giá cụ thể cho từng ngành nghề, từng doanh nghiệp, soát xét rất kỹ đặc thù của ngành nghề kinh doanh để chọn ra những thương hiệu thực sự có uy tín, có năng lực cạnh tranh và đặc biệt là có đóng góp cho kinh tế đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.
Những tiêu chí nào được Hội đồng sử dụng để đánh giá sơ tuyển sức khỏe của các doanh nghiệp, thưa ông?
Chúng tôi xem xét các tiêu chí ưu tiên như số lượng lao động, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, khả năng thanh toán ngắn hạn... để đánh giá được mức độ khỏe mạnh của doanh nghiệp.
Đối với nhóm ngành ngân hàng, có một số tiêu chí được quan tâm như chỉ số đảm bảo an toàn vốn, thu nhập lãi cận biên, nợ xấu trên tổng dư nợ tín dụng, tài sản sinh lời, bởi trải qua giai đoạn phát triển nóng vừa qua, nợ xấu tại các ngân hàng đang lộ ra.
Tại vòng chung tuyển, khi đi thẩm định, các thành viên sẽ “nghe ngóng” thêm thông tin liên quan tới từng doanh nghiệp. Tôi cho rằng, cần phải đề cao những doanh nghiệp có cách làm khác biệt và có năng lực cạnh tranh lâu dài về lĩnh vực đó.
Vậy những điểm mạnh nào sẽ giúp doanh nghiệp được tôn vinh với Sao Vàng đất Việt năm 2015, thưa ông?
Yêu cầu của Giải thưởng ngày càng cao và doanh nghiệp phải nỗ lực phấn đấu. Ban tổ chức mong muốn doanh nghiệp được tôn vinh và phải có trách nhiệm với sự tôn vinh đó. Năm nay, chúng tôi lập Câu lạc bộ Sao Vàng đất Việt, với mục tiêu doanh nghiệp giúp nhau làm tốt hơn. Bởi có làm tốt hơn, nỗ lực thật sự, doanh nghiệp mới có thể tồn tại được.
Qua vòng sơ tuyển, tôi thấy cần có những thay đổi để đánh giá sát hơn nữa hoạt động của doanh nghiệp. Cần làm tiêu chí cho từng hạng mục, xem xét kỹ hơn về ngành nghề của doanh nghiệp chứ không dừng lại ở việc phân nhóm như hiện nay. Hội đồng phải đọc kỹ các ngành nghề đăng ký kinh doanh, bóc tách doanh thu của từng lĩnh vực, đồng thời xem xét những ngành nghề cần khuyến khích phát triển để có những đánh giá chính xác hơn về nỗ lực của doanh nghiệp.
Để Giải thưởng Sao Vàng đất Việt tôn vinh đúng, thực chất những thương hiệu Việt uy tín, chất lượng cần phải làm gì, thưa ông?
Giải thưởng Sao Vàng đất Việt được xem là giải thưởng tiêu biểu của quốc gia, nên khi đánh giá phải khách quan. Hội Doanh nhân trẻ thời gian qua cũng có nhiều chương trình rất ý nghĩa như Giải thưởng Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc, giải thưởng Sao Đỏ, nhằm khích lệ tinh thần sáng tạo, vươn lên của doanh nhân trong kinh doanh.
Cộng đồng kinh tế ASEAN ra đời vào cuối năm nay, cùng hàng loạt Hiệp định Thương mại tự do đã và chuẩn bị được ký kết, mở ra những cơ hội kinh doanh mới lẫn thách thức đi kèm. Câu lạc bộ Sao Vàng đất Việt có vai trò thế nào trong hỗ trợ các doanh nghiệp thành viên trước những thay đổi này, thưa ông?
Chúng tôi đang biên soạn định hướng hoạt động của Câu lạc bộ Sao Vàng đất Việt. Tuy nhiên, cần một tổ chức mà trong đó, chính các doanh nghiệp có trách nhiệm hỗ trợ, giúp đỡ, đóng góp và chia sẻ với nhau để cùng phát triển trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Cũng là doanh nghiệp nên tôi nhận thấy, các doanh nghiệp trong thời gian tới phải nỗ lực hơn nữa để phát triển hơn theo hướng bền vững.
Xu hướng của các doanh nghiệp là cạnh tranh nhưng vẫn hợp tác, liên kết để tạo ra những thế mạnh nhất định cho thương hiệu riêng của mình và cho cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam.
Kỳ Thành

Theo baodautu.vn