Trả lời đề nghị trên, ông Lê Tiến Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, cho biết: nguyên liệu xỉ than Nhiệt điện Vĩnh Tân không thuộc quyền quản lý của chính quyền địa phương mà thuộc quyền quản lý của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Phát điện 3.
Do đó, nhà đầu tư muốn đầu tư nhà máy gạch không nung thì phải làm việc với Tổng công ty Phát điện 3 để có thỏa thuận mua nguồn xỉ than. Tỉnh Bình Thuận rất muốn có nhà đầu tư xây nhà máy sử dụng xỉ than, góp phần giảm ô nhiễm môi trường tại địa phương.


Hiện tại, có 12 nhà đầu tư muốn xây dựng nhà máy sản xuất gạch không nung dùng nguồn nguyên liệu xỉ than từ Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân.

'Nếu nhà đầu tư thỏa thuận với Tổng công ty Phát điện 3 thành công thì tỉnh sẽ tạo điều kiện cho nhà đầu tư thực hiện dự án. Bởi đây là nhà máy đặc thù nên tỉnh Bình Thuận sẽ xác định vị trí thuận lợi cho nhà đầu tư xây nhà máy sản xuất gạch không nung, có thể bên trong hoặc ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh,' ông Phương nói. Hiện tại, có 12 nhà đầu tư muốn xây dựng nhà máy sản xuất gạch không nung dùng nguồn nguyên liệu xỉ than từ Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân.
Bãi xỉ than của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã từng gây ô nhiễm nghiêm trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sản xuất của người dân. Mỗi ngày, Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 thải ra khoảng 4.000 tấn xỉ. Hiện tại, bãi xỉ mới được che bạt nhằm hạn chế bụi phát tán ra ngoài và chưa triển khai giải pháp có tính căn cơ nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường.
Ngọc Tuấn

Theo baodautu.vn