Như vậy, từ ngày 14/9/2015, sau khi mở rộng, văn phòng TP.HCM của PwC Việt Nam nằm trọn tại các tầng 2, 3, 4 và 8 tại Tòa nhà Saigon Tower (29 - Lê Duẩn, quận 1). Khu vực lễ tân được chuyển từ tầng 4 lên tầng 8.
Việc mở rộng văn phòng lần này nhằm đáp ứng nhu cầu về không gian làm việc của Công ty hiện tại và trong vòng 5 năm tới, khi số nhân viên dự kiến tăng lên đến 1.000 người tại cả 2 văn phòng Hà Nội và TP.HCM theo kế hoạch tăng trưởng của Công ty. Điện thoại liên lạc và hộp thư email của Công ty không thay đổi.
“Việc mở rộng văn phòng TP.HCM của PwC Việt Nam lần này không chỉ cung cấp thêm không gian làm việc cho nhân viên, mà còn trang bị thêm các thiết bị hiện đại phục vụ các cuộc họp với khách hàng và các hoạt động khác”, ông Richard Peters, Phó tổng giám đốc điều hành Công ty PwC Việt Nam cho biết.
Đặc biệt, ông Richard Peters nhấn mạnh, đây không chỉ là hoạt động hỗ trợ việc thực hiện chiến lược phát triển của Công ty, mà còn nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và thị trường. “Việc mở rộng văn phòng thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và hỗ trợ khách hàng đi tới thành công”, ông Richard Peters nói.
Hoàng Anh

Theo baodautu.vn