Thỏa thuận cung ứng sản phẩm hoán đổi giá khí hóa lỏng giữa BIDV và VALEXIM dựa trên kết quả thành công của giao dịch hoán đổi giá khí hóa lỏng đầu tiên tại Việt Nam giữa 2 đơn vị này.
Theo Thỏa thuận cung ứng, BIDV cam kết cung ứng sản phẩm hoán đổi giá khí hóa lỏng giúp VALEXIM phòng ngừa các rủi ro ro do sự biến động của giá khí hóa lỏng trong giai đoạn năm 2015-2016 với giá trị giao dịch tối đa khoảng 30 triệu USD.
Ngoài ra, BIDV cũng cung ứng các hỗ trợ, tư vấn về việc phòng ngừa rủi ro biến động giá khí hóa lỏng thông qua việc sử dụng các sản phẩm phái sinh hàng hóa của BIDV.
VALEXIM được thành lập từ năm 2006 với lĩnh vực kinh doanh chính là nhập khẩu và thương mai khí hóa lỏng.
Đây là doanh nghiệp tư nhân lớn nhất miền Bắc trong lĩnh vực kinh doanh khí hóa lỏng với thị phần khoảng 15%.
Công ty này thường nhập khẩu khí từ nhiều tập đoàn cung cấp khí hóa lỏng lớn trên thế giới. Trong các hợp đồng nhập khẩu, giá nhập khẩu được tham chiếu theo giá bán khí hóa lỏng của Saudi Aramco công bố hàng tháng (công ty dầu khí của Arab Saudi, chiếm phần lớn thị phần khí hóa lỏng châu Á). Mức giá công bố này cũng là giá tham chiếu cho toàn bộ thị trường khí hóa lỏng châu Á.
Do đó, trong suốt quá trình kinh doanh, VALEXIM luôn chịu sự phụ thuộc lớn vào giá công bố của Saudi Aramco, có những thời điểm giá tăng liên tục nhưng không có cách nào cố định được chi phí nhập khẩu. Ngược lại, có những thời điểm giá giảm liên tục, nhưng không có biện pháp để giảm rủi ro của lượng hàng tồn kho đã nhập khẩu trước đó.
Theo đó, sản phẩm hoán đổi giá khí hóa lỏng do BIDV cung cấp cho VALEXIM là giải pháp quản trị biến động rủi ro giá, cố định được chi phí đầu vào thông qua hoán đổi mức giá thả nổi sang cố định.
Chí Tín

Theo baodautu.vn