Xi măng Hoàng Long được điều chỉnh 10,89 ha mỏ sét Khe Non tại xã Liêm Sơn,Thanh Liêm, Hà Nam để làm xi măng.
Việc điều chỉnh mỏ sét Khe Non tại xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam của CTCP Xi măng Bút Sơn cho CTCP Xi măng Hoàng Long được Bộ Xây dựng đề nghị Thủ tướng Chính phủ từ ngày 1/9/2015 và trước đó là đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh 10,89 ha mỏ sét Khe Non tại xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam củaCTCP Xi măng Bút Sơn cho CTCP Xi măng Hoàng Long tại Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020.
Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện cấp phép hoạt động khoáng sản theo đúng quy định của Luật Khoáng sản.
Nhà máy xi măng Hoàng Long đóng tại xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, do Công ty Xi măng Hoàng Long (thuộc Tập đoàn kinh tế Hoàng Long) làm chủ đầu tư.
Thế Hoàng

Theo baodautu.vn