Doanh nghiệp nhà nước sẽ phải định kỳ công bố thông tin theo quy định
Với cơ chế gắn trách nhiệm của từng vị trí công việc tới yêu cầu công bố thông tin, có thể thấy, mục tiêu áp đặt kỷ luật thị trường, tăng hiệu quả hoạt động của khu vực doanh nghiệp đang nắm giữ nguồn lực lớn của đất nước, được rốt ráo thúc đẩy.
Rất chi tiết, Nghị định 81 quy định người quản lý doanh nghiệp nhà nước có thể bị kỷ luật, hạ lương, thậm chí là xử lý hình sự nếu doanh nghiệp vi phạm quy định về công bố thông tin dẫn đến hệ quả là cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước không kịp thời đưa ra ý kiến chỉ đạo, giải pháp... khiến doanh nghiệp lâm vào khó khăn, gây thất thoát vốn nhà nước. Danh tính doanh nghiệp vi phạm, chậm công bố thông tin sẽ được công khai và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước cũng phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ nếu không đôn đốc, giám sát, kiểm tra các nội dung về công bố thông tin của doanh nghiệp…
Với những quy định trên, thông tin - công cụ hữu hiệu nhất để giám sát việc sử dụng nguồn lực của nhà nước, giám sát trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước nhằm hạn chế tối đa gian lận, thất thoát, lãng phí nguồn lực trong các doanh nghiệp sẽ được đảm bảo cả về tính chính xác, đầy đủ và kịp thời. Nhìn ở góc độ kinh tế vĩ mô, điều này tác động rất lớn hoạch định chính sách của Chính phủ liên quan đến khu vực doanh nghiệp này. Ở góc độ thị trường, môi trường kinh doanh sẽ bình đẳng hơn khi doanh nghiệp nhà nước không còn đứng ngoài kỷ luật thị trường. Hơn thế, sự hấp dẫn của doanh nghiệp nhà nước trong con mắt của giới đầu tư, đối tác kinh doanh sẽ lên điểm.
Tất nhiên, phải thẳng thắn thừa nhận, việc thực hiện nghiêm các chế tài này là không hề đơn giản. Có thể thấy thách thức trên nếu nhìn lại việc thực hiện Quy chế Công bố thông tin của công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, kèm theo Quyết định 36/2014/QĐ-TTg (Quyết định 36). Trong khoảng một năm hiệu lực của Quyết định 36, tỷ lệ doanh nghiệp nhà nước thực hiện công bố thông tin theo quy định rất thấp, nội dung thông tin công bố sơ sài... nhưng không có chế tài nào được đưa ra.
Nguyên do một phần vì Quyết định 36 thiếu hướng dẫn, biểu mẫu cụ thể về nội dung các thông tin cần công bố cũng như quy trình, trình tự thủ tục công bố của doanh nghiệp và các bên liên quan. Song nguyên nhân quan trọng hơn không thể né tránh, đó là cơ quan quản lý chưa nghiêm túc thực hiện các chế tài xử phạt vi phạm về công bố thông tin đối với các doanh nghiệp không thực hiện. Ngoài ra, cũng còn vì các quy định về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước được quy định rải rác ở nhiều văn bản khác nhau.
Nhưng cũng phải thấy rằng, quyết định siết chặt kỷ luật thông tin với doanh nghiệp nhà nước lần này có nhiều điều kiện để thực hiện tốt.
Bảo Duy

Theo baodautu.vn