Tập đoàn FPT vừa chính thức công bố, kết thúc 8 tháng đầu năm, FPT ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 25.977 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ, đạt 107% kế hoạch luỹ kế. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.766 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ, đạt 102% kế hoạch luỹ kế.
Với kết quả này, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 1.139 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 2.871 đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.
Báo cáo của FPT cũng cho biết, Khối Công nghệ (gồm ba mảng là Phát triển phần mềm, Tích hợp hệ thống và Dịch vụ công nghệ thông tin) ghi nhận doanh thu 4.818 tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm, tăng 34% và lợi nhuận trước thuế 518 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ.
Khối Viễn thông (gồm hai mảng là Dịch vụ viễn thông và Nội dung số) ghi nhận doanh thu tăng 11% và lợi nhuận trước thuế tăng 6% so với cùng kỳ, đạt tương ứng 3.485 tỷ đồng và 727 tỷ đồng.
Khối Phân phối - Bán lẻ các sản phẩm công nghệ (gồm hai mảng là Phân Phối và Bán lẻ) có doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng lần lượt 24% và 29%, đạt tương ứng 17.273 tỷ đồng và 465 tỷ đồng sau 8 tháng. Riêng mảng bán lẻ ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng 255% so với cùng kỳ năm 2014.
Định hướng toàn cầu hóa tiếp tục duy trì kết quả ấn tượng với doanh thu từ thị trường nước ngoài sau 8 tháng đầu năm, tăng 46% so với cùng kỳ, đạt 2.928 tỷ đồng, tương đương 135 triệu USD.
Đặc biệt, ngày 17/9 vừa qua, vượt qua 5 nhà thầu quốc tế đến từ các quốc gia lớn như Anh, Pháp, Canada, Trung Quốc và Luxembourg, FPT đã thắng thầu hợp đồng lớn nhất từ trước đến nay và cũng là hợp đồng lớn nhất về công nghệ thông tin của Chính phủ Bangladesh.
Tổng giá trị của hợp đồng là 33,6 triệu USD, tương đương 1/10 kim ngạch thương mại giữa hai nước trong 6 tháng đầu năm (310 triệu USD).
Hợp đồng này tiếp tục mở ra nhiều cơ hội hơn trong việc mang các giải pháp của FPT ra các thị trường đang phát triển.


Nguyên Đức

Theo baodautu.vn