Tổng diện tích khu vực được cấp phép thăm dò là 5,29 km vuông; độ sâu thăm dò đến âm 1.200m; nhà thầu sẽ thực hiện khoan 23 lỗ, với tổng số 19.650m khoan; trong đó có 18 lỗ khoan địa chất, 5 lỗ khoan địa chất thủy văn. 500 mẫu than, 300 mẫu đá, 240 mẫu khí sau đó sẽ được lấy phân tích, xác định đặc điểm, tính chất. Kế hoạch tiến độ của dự án chia là 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 thi công tại hiện trường khoảng 24 tháng, từ tháng 9/2015 đến tháng 9/2017;
Giai đoạn 2 tổng hợp kết quả thăm dò, lập báo cáo địa chất, trình và thông qua Hội đồng trữ lượng quốc gia khoảng 12 – 18 tháng, tức là khoảng từ tháng 9/2018 đến tháng 3/2019 có thể hoàn thành toàn bộ các công việc của Đề án. Công ty địa chất mỏ TKV được giao nhiệm vụ thực hiện dự án.


Lãnh đạo Bộ Công thương, tỉnh Thái Bình cùng lãnh đạo Tập đoàn TKV tại nơi hoạt động mũi khoan thăm dò than đầu tiên tại xã Nam Thịnh Tiền Hải, Thái Bình
Bể than đồng bằng sông Hồng đã được phát hiện từ lâu, qua hoạt động thăm dò dầu khí từ những năm 60 của thế kỷ trước. Theo dự báo, bể than có diện tích khoảng 2.500 km2, tổng trữ lượng khoảng 210 tỷ tấn với chất lượng tốt, dự kiến phân bố chủ yếu và tập trung trên địa bàn tỉnh Thái Bình (chiếm gần 90% tổng trữ lượng). Tuy nhiên, mức độ thăm dò bể than đồng bằng sông Hồng còn thấp, chủ yếu ở cấp dự báo; công tác điều tra, đánh giá chưa đầy đủ.
'Việc Chính phủ cho phép triển khai thực hiện Đề án thăm dò bể than khu Nam Thịnh, huyện Tiền Hải (Thái Bình) có ý nghĩa rất quan trọng, là cơ sở khai thác thương mại, đánh thức nguồn tài nguyên khoáng sản rất có giá trị nhưng bấy lâu vẫn nằm yên trong lòng đất. Điều này không chỉ có ý nghĩa tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Thái Bình cũng như các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Hồng, mà còn góp phần giải quyết khó khăn trong việc bảo đảm cung ứng than lâu dài, ổn định và hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế của đất nước', Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên nói.
Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) Lê Minh Chuẩn mong muốn UBND tỉnh Thái Bình, các sở ban ngành của tỉnh, địa phương có các công trình thăm dò tiếp tục ủng hộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong quá trình thi công, triển khai Đề án, nhất là đối với các viêc thuê đất, đền bù giải phóng mặt bằng, đảm bảo an ninh cho khu vực thi công, thông tin, tuyên truyền để nhân dân biết, hiểu ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án, từ đó có sự đồng thuận, ủng hộ trong quá trình thực hiện; Đề nghị Bộ TN&MT tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi trong và sau quá trình thi công Đề án, nhất là công tác giám sát, báo cáo và thông qua kết quả thăm dò tại Hội đồng trữ lượng khoáng sản quốc gia; Tập đoàn Công nghiệp than – Khoáng sản Việt Nam tiếp tục chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Quản lý, các nhà thầu thi công, giám sát trong suốt quá trình thực hiện, đặc biệt là cấp vốn kịp thời cho Đề án.
Mạnh Tùng

Theo baodautu.vn