Ông Phùng Tấn Viết, Phó chủ tịch UBND TP. Đà NẵngThưa ông, Đà Nẵng đã làm gì để hỗ trợ doanh nghiệp
Xác định rõ vai trò của cộng đồng doanh nghiệp, từ năm 2014 đến nay, Đà Nẵng đã chủ động xác định là “Năm doanh nghiệp”.
Mục tiêu của việc xây dựng chủ đề “năm doanh nghiệp” chính là giúp chính quyền Thành phố nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Khi đã nhận thức rõ, mới xây dựng được các cơ chế chính sách, chương trình vừa cụ thể, vừa hiệu quả để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Những nỗ lực đó sẽ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của TP. Đà Nẵng.
Ông có thể nói cụ thể hơn việc hỗ trợ doanh nghiệp?
Thành phố thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 29/CT-TU ngày 26/11/2013 của Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới.
Bên cạnh đó, triển khai hướng dẫn, khuyến khích doanh nghiệp sử dụng dịch vụ hành chính công qua mạng điện tử (mức 4) trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi doanh nghiệp nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ (giảm 3 ngày so với quy định).
Thành phố cũng ban hành Quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp, nhằm tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, đồng thời hạn chế tối đa số lần thanh tra, kiểm tra. Đặc biệt, thành phố thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) theo hướng tập trung “một cửa”, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp; Công khai minh bạch quy trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thủ tục giao đất, cho thuê đất.
Ngoài chính sách thông thoáng, doanh nghiệp còn nhận được sự hỗ trợ nào từ Thành phố, thưa ông?
Hiện tại, Đà Nẵng tiếp tục tổng hợp nhu cầu sử dụng mặt bằng của doanh nghiệp, rà soát quỹ đất trong khu công nghiệp để đáp ứng mặt bằng cho doanh nghiệp có nhu cầu sản xuất, kinh doanh và mở rộng dự án trong thời gian tới đây. Rà soát quỹ đất ngoài khu công nghiệp để đáp ứng mặt bằng cho doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng đất cho sản xuất, kinh doanh.
Về mặc tài chính, UBND TP Đà Nẵng ủy thác 120 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách cho Quỹ đầu tư phát triển Thành phố thực hiện cho vay với lãi xuất ưu đãi đối với các doanh nghiệp xuất khẩu và sản xuất kinh doanh hiệu quả; cấp 50 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách cho Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố để làm vốn điều lệ ban đầu, sớm thực hiện bảo lãnh cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hoạt động trên địa bàn.
Trước thềm Đại hội lần V của Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng, Thành phố kỳ vọng gì vào đại hội này?
Chúng tôi tin rằng, Đại hội nhiệm kỳ V sẽ thành công tốt đẹp và sẽ đưa ra những cương lĩnh phù hợp nhất trên cơ sở kế thừa những thành tựu nhiệm kỳ trước, để tiếp tục xây dựng một khối doanh nghiệp trẻ Đà Nẵng năng động, sáng tạo, tư duy đổi mới, mở rộng hợp tác, kết nối hội nhập để từng bước đưa doanh nghiệp Đà Nẵng lên tầm cao mới.
Sơn Thắng

Theo baodautu.vn