UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến về định hướng quy hoạch Khu công nghiệp Đầm Nhà Mạc (Quảng Yên)
Khu công nghiệp - Dịch vụ Đầm Nhà Mạc (thị xã Quảng Yên) đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung vào quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 với tổng diện tích quy hoạch là 3.710ha, trong đó diện tích Khu công nghiệp là 1.500ha.
Liên quan đến việc định hướng quy hoạch Khu công nghiệp – Dịch vụ này, tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã nhấn mạnh: “Trong định hướng phát triển Khu công nghiệp Đầm Nhà Mạc cần ưu tiên cho phát triển dịch vụ cảng biển”. Việc ưu tiên này nhằm phát huy tối đa lợi thế về dịch vụ sau cảng và lợi thế về giao thông đường thủy.
Theo các đề xuất tại cuộc họp, Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp - Dịch vụ Đầm Nhà Mạc sẽ theo định hướng là khu cảng và dịch vụ cảng biển với 4 khu chức năng chính: Khu bến cảng tổng hợp, chuyên dùng bố trí dọc sông Bạch Đằng, sông Chanh với diện tích khoảng 500 ha; Khu dịch vụ cảng, bố trí sau các khu bến cảng có diện tích 750 ha; Khu công nghiệp với diện tích khoảng 1.500 ha; khu dân cư mới phát triển.
Ông Nguyễn Đức Long đã giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan lập nghiên cứu quy hoạch và lựa chọn đơn vị tư vấn có kinh nghiệm, năng lực. Ông Long cũng đưa ra yêu cầu: quy hoạch cần mở rộng nghiên cứu ra phạm vi phía Bắc, ngoài diện tích đã được Chính phủ phê duyệt; bổ sung quy hoạch các tuyến đường giao thông, quy hoạch hệ thống cảng biển; ưu tiên tối đa dành diện tích đất cho khu dịch vụ sau cảng. Bản quy hoạch cũng cần nghiên cứu việc triển khai dự án đường giao thông kết nối từ Phong Hải (Quảng Yên) tới Lạch Huyện (Hải Phòng) theo hình thức công – tư (PPP).
Đến thời điểm hiện tại, Khu công nghiệp – Dịch vụ Đầm Nhà Mạc hiện đang có 4 dự án đầu tư được triển khai, gồm: Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Nam Tiền Phong; Dự án nhà máy sửa chữa và đóng mới tàu biển của Công ty vận tải Biển Bắc; Dự án đang nghiên cứu đầu tư của Tập đoàn Sungroup; Dự án tổ chợp công nghiệp và cảng biển của Công ty phát triển Trung Đông.
Thu Lê

Theo baodautu.vn