Cầu vượt lũ Kinh Trừng nối xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình với Quốc lộ 12A. Ảnh: baoquangbinh.vn.

Cụ thể, Phó Thủ tướng đồng ý về chủ trương ngân sách trung ương hỗ trợ tỉnh Quảng Bình phần chênh lệch giữa kinh phí đã đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng của Dự án và kinh phí thu được từ quyền sử dụng đất, tiền mua nhà của người dân được bố trí tái định cư của Dự án.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ Giao thông vận tải, Tài chính và UBND tỉnh Quảng Bình rà soát xác định cụ thể và đề xuất mức hỗ trợ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 cho tỉnh Quảng Bình để hoàn trả số tiền đã được ứng trước của Dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.
Hà Quang

Theo baodautu.vn