. CII bác thông tin ông Phạm Quang Dũng, Chủ tịch Tasco trên báo nói CII bị lỗ tại các dự án BOT
Ngày 8/9, CII cho biết là doanh nghiệp này chưa từng công bố lỗ khi đầu tư dự án BOT giao thông và CII khẳng định với cổ đông rằng các dự án BOT của CII luôn luôn có lãi (mặc dù lãi không cao như đầu tư các lĩnh vực khác).
Cũng theo CII, năm 2015, nếu không có gì thay đổi, ước lợi nhuận của Công ty mẹ đạt trên 900 tỷ đồng, vượt hơn 2 lần kế hoạch lợi nhuận năm được ĐHCĐ thông qua.
Trước đó, tại Hội thảo Vốn để phát triển hạ tầng giao thông nhu cầu và giải pháp do BIDV và Viện kinh tế Việt Nam tổ chức, ông Phạm Quang Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tasco thông tin rằng “CII là một doanh nghiệp rất chuyên nghiệp, chủ yếu đầu tư hạ tầng giao thông thế nhưng vừa qua công bố lỗ trên sàn. Và 2-3 năm nữa cũng sẽ lỗ tiếp theo, tất nhiên sẽ lỗ vì các phương án tài chính của Bộ ký với nhà đầu tư như thế dẫn đến nhà đầu tư cũng phải lỗ, không thể chịu nổi nếu không làm nghề khác để bù vào lỗ BOT trong 5 năm đầu”.
Thông tin này sau đó đã được nhiều báo đăng tải như là để phản ánh khó khăn trong việc triển khai các dự án BOT giao thông.
Anh Minh

Theo baodautu.vn