Ông Trần Trọng Thắng, Tổng giám đốc FECON và ông Nguyễn Quang Khải, Giám đốc giải pháp SAP cùng chúc mừng dự án goliveCRM là hệ thống quản lý thông tin khách hàng, quản lý quan hệ khách hàng, hỗ trợ công tác bán hàng, quản lý các hoạt động chăm sóc khách hàng, lập kế hoạch và theo dõi thực hiện kế hoạch chăm sóc khách hàng, quản lý cơ hội đầu tư, cơ hội bán hàng, chiến dịch marketing và nghiên cứu phát triển thị trường...
Hiện tất cả các phòng ban liên quan, ban điều hành dự án của Công ty mẹ và 5 đơn vị thành viên của FECON gồm Viện nền móng & công trình ngầm FECON Hạ tầng, FECON UCC, FECON SHANGHAI và FECON MILTEC đã áp dụng đồng bộ hệ thống quản lý quan hệ khách hàng CRM, thay thế cho hệ thống cũ.
Được biết, tại Việt Nam, FECON là đơn vị đầu tiên tại triển khai hệ thống quản lý CRM đồng thời tích hợp với phần mềm Revegy sales tool, công cụ giúp trực quan hóa các quan hệ khách hàng, chuyên dùng để phân tích các mối quan hệ khách hàng của mình, quan hệ giữa đối thủ với khách hàng và cho thấy các mối quan hệ yếu cần củng cố, giúp lập kế hoạch và theo dõi việc thực hiện kế hoạch chăm sóc khách hàng, kế hoạch bán hàng, kế hoạch tìm kiếm theo đuổi cơ hội đầu tư, cơ hội bán hàng và mở rộng thị trường.


Ông Phạm Việt Khoa, Chủ tịch HĐQT FECON phát biểu tại Lễ vận hành chính thức hệ thống CRMPhát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Việt Khoa, Chủ tịch HĐQT FECON nhấn mạnh tới tầm quan trọng của CRM trong chiến lược phát triển của FECON. Ông Khoa khẳng định, trong quá trình phát triển của mình, FECON luôn coi trọng khách hàng, hệ thống đối tác và tích hợp các nguồn lực để đạt được mục tiêu công ty đặt ra trong từng giai đoạn. Ở thời điểm này, trong bối cảnh FECON đang hiện thực hóa mục tiêu chiến lược, trở thành doanh nghiệp hàng đầu về hạ tầng tại Việt Nam vào năm 2020. Ông Khoa cũng tin tưởng rằng, CRM sẽ là một công cụ đắc lực trong việc phát triển khách hàng, đối tác của công ty.
Triển khai hệ thống CRM là giai đoạn 2 của Dự án xây dựng hệ thống hoạch định nguồn lực và tác nghiệp ERP tại FECON, các bên tham gia dự án CRM cho FECON gồm 3 đơn vị SAP - Baseliner và FPT IS. Dự án được khởi động từ tháng 3/2015. Cùng với CRM, hệ thống báo cáo thông minh BOBJ hiện cũng đang được tiến hành triển khai theo hình thức cuốn chiếu và dự kiến hoàn thành, áp dụng trong đầu năm 2016 tới đây.
Trước đó, vào tháng 1/2015, FECON đã hoàn thành giai đoạn 1 của dự án, chính thức vận hành hệ thống SAP ERP trên toàn hệ thống, qua đó giúp FECON sở hữu hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp với thông tin đồng nhất, minh bạch về mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh theo chuẩn quốc tế. Từ đó đáp ứng đầy đủ năng lực quản trị tương lai, đồng thời hỗ trợ các đối tác dễ dàng hơn trong việc đánh giá và quyết định đầu tư vào FECON.
Uyên Linh

Theo baodautu.vn