Thông tin từ FPT cho biết, kết thúc 10 tháng năm 2015, FPT ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 32.440 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ, đạt 104% kế hoạch luỹ kế. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.219 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ, đạt 99% kế hoạch luỹ kế.
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 1.442 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 3.634 đồng, tăng 7% so với cùng kỳ.


.Thông tin từ FPT cho biết, Khối Công nghệ (gồm ba mảng là Phát triển phần mềm, Tích hợp hệ thống và Dịch vụ CNTT) ghi nhận doanh thu 6.441 tỷ đồng sau 10 tháng, tăng 29% và lợi nhuận trước thuế đạt 686 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ.
Khối Viễn thông (gồm hai mảng là Dịch vụ viễn thông và Nội dung số) ghi nhận doanh thu tăng 13% và lợi nhuận trước thuế tăng 7% so với cùng kỳ, đạt tương ứng 4.453 tỷ đồng và 901 tỷ đồng.
Khối Phân phối - Bán lẻ các sản phẩm công nghệ (gồm hai mảng là Phân Phối và Bán lẻ) có doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng lần lượt 18% và 16%, đạt tương ứng 21.032 tỷ đồng và 558 tỷ đồng sau 10 tháng.
Trong lĩnh vực bán lẻ, FPT đang vận hành 246 cửa hàng tính tới cuối tháng 10/2015 với doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng lần lượt 53% và 260% so với cùng kỳ; đặc biệt, lợi nhuận trước thuế sau 10 tháng đã vượt kế hoạch cả năm của mảng này.
Định hướng toàn cầu hóa cũng tiếp tục duy trì kết quả khả quan với doanh thu từ thị trường nước ngoài sau 10 tháng tăng 34% so với cùng kỳ, đạt 3.833 tỷ đồng, tương đương 175 triệu USD.
Nhã Nam

Theo baodautu.vn