Cửa khẩu Lào Cai. Ảnh minh hoạ. Nguồn: InternetTrong văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Lào Cai cho biết tổng số tiền dành cho việc đầu tư các hạng mục theo Đề án mở rộng, phát triển khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai đến năm 2020, tầm nhìn 2030 là trên 36.000 tỷ đồng.
Trong đó, nguồn vốn từ ngân sách địa phương chỉ khoảng hơn 1.000 tỷ đồng, còn nguồn vốn ngân sách Trung ương là trên 7.600 tỷ đồng, vốn ODA 1.500 tỷ đồng, nguồn vốn khác từ doanh nghiệp, tổ chức cá nhân tham gia đầu tư tại khu kinh tế là hơn 26.800 tỷ đồng.
UBND tỉnh Lào Cai đề nghị Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành xem xét hỗ trợ trên 7.600 tỷ đồng, trong đó năm 2016 là 600 tỷ đồng, số tiền còn lại hỗ trợ từ 2017 - 2020.
Theo UBND tỉnh Lào Cai, dù đã từng bước được đầu tư mở rộng lên 7.917 ha vào năm 2003 nhưng khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai so với thực tế phát triển hiện nay còn chưa tương xứng và chưa thể hiện đúng vai trò, vị thế. Đặc biệt, đối với việc thực hiện vai trò trung chuyển hàng hóa, dịch vụ logistics sau khi hệ thống giao thông kết nối hoàn thiện đồng bộ. Trong tương lai, khu hợp tác kinh tế qua biên giới Lào Cai (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) được Chính phủ hai nước phê duyệt và xây dựng, thì tốc độ phát triển của khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai sẽ có những bước đột phá mạnh mẽ.
UBND tỉnh Lào Cao cho rằng việc phát triển khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai sẽ giúp tăng trưởng GDP bình quân hàng năm của Lào Cai đến năm 2020 đạt 12 - 13%, còn GDP đầu người phấn đấu đạt 3.700 USD.
Ngoài ra, dự kiến đến năm 2020 kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu tỉnh Lào Cai ước đạt 6 tỷ USD, thu ngân sách Nhà nước ước từ khu vực này ước đạt 4.000 - 5.000 tỷ đồng.
UBND tỉnh Lào Cai cho biết, tính đến hết năm 2014, khu kinh tế Lào Cai có 232 dự án đầu tư và 47 dự án đang lập hồ sơ xin cấp phép, với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng trên 426 triệu USD. Trong đó, chỉ có 15 dự án FDI, còn lại là dự án đầu tư trong nước.

Lương Bằng (HQ Online)

Theo baodautu.vn