Quảng Ninh luôn coi trọng cải cách hành chính, góp phần tháo gỡ chính sách, thúc đẩy doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động hiệu quả. Ảnh: Thanh TânVới mục đích là nhằm tạo điều kiện và khuyến khích các nhà đầu tư tham gia đầu tư, xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng các KCN và thu hút các dự án đầu tư thứ cấp vào các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định 2895/2015/QĐ-UBND về việc áp dụng các chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư.
Theo đó, ngoài việc được hưởng các chính sách, ưu đãi theo quy định của Pháp luật thì các nhà đầu tư còn được hưởng các chính sách hỗ trợ và ưu tiên đầu tư theo Quy định này.
Theo quyết định, đối tượng được hỗ trợ là các chủ đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN và các dự án đầu tư thứ cấp trong KCN trên địa bàn tỉnh. Còn đối tượng được ưu tiên đầu tư là các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong các KKT trên địa bàn tỉnh; các dự án hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào các KCN thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách tỉnh.
Trong nhóm đối tượng được nhận các chính sách hỗ trợ riêng từ tỉnh Quảng Ninh, bao gồm 2 đối tượng cụ thể: Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN và Nhà đầu tư thứ cấp.
Đối với các Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN, sẽ được áp dụng đơn giá thuê đất tính theo tỷ lệ ở mức thấp nhất là 0.5% x giá đất tính thu tiền thuê đất. Còn đối các dự án đầu tư KCN có diện tích trên 100ha thì sẽ được tỉnh xem xét ưu tiên để đầu tư kinh doanh Khu đô thị, Khu dân cư, Dịch vụ hạ tầng ngoài hàng rào KCN đi kèm với KCN và có diện tích tương ứng với KCN từ 30-50%.
Khi thực hiện dự án, nếu Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN đã chi trả được tối thiểu 50% giá trị theo phương án chí trả chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư đã được duyệt thì sẽ được Ngân sách tỉnh hỗ trợ bằng cách ứng trước 30% chi phí. Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN sẽ có trách nhiệm hoàn trả lại khoản chi phí ứng trước này sau khi có Nhà đầu tư thứ cấp thuê đất, nhưng không được quá 12 tháng kể từ khi được nhận bàn giao mặt bằng sạch.
Mặt khác, nhằm khuyến khích các Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN thực hiện nghiêm túc quy định về bảo vệ môi trường, Quảng Ninh còn chủ động hỗ trợ 30% tổng mức đầu tư cho hệ thống xử lý nước thải trong mỗi KCN, nhưng không quá 30 tỷ đồng. CĐT sẽ nhận được mức hỗ trợ này sau khi hệ thống xử lý nước thải được xây dựng xong.
Với các Nhà đầu tư thứ cấp, khi tiến hành đầu tư dự án mới hoặc mở rộng dự án trong KCN sẽ được hỗ trợ chi phí đào tạo nghề ngắn hạn trong vòng 2 năm cho người lao động, kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Đối với các doanh nghiệp được UBND tỉnh Quảng Ninh cho phép tham gia các hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại do tỉnh tổ chức sẽ được tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí thuê gian hàng, nhưng không quá 20 triệu đồng/1 lần/1 doanh nghiệp/1 năm và 50% chi phí đi lại cho chủ doanh nghiệp khi cùng tỉnh tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại của tỉnh,…
Việc tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, tổng hợp và báo cáo về UBND tỉnh để quyết định Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN, Nhà đầu tư thứ cấp được hưởng hỗ trợ, ưu đãi do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm.
Thu Lê

Theo baodautu.vn