DANH MỤC DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ NĂM 2015

A. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG KCN; KHU ĐÔ THỊ, KHU DỊCH VỤ - DÂN CƯ PHỤC VỤ CÁC KCN, KKT VÀ CÁC KHU DÂN CƯ KHÁC (07 DỰ ÁN).
Dự án 1:
ĐẦU TƯ KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG KCN HÒA TRUNG.
I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

Tên đơn vị


Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau
Địa chỉ


Số 84, Phan Ngọc Hiển, phường 2, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại


(84) 0780.3825866
Fax


(84) 0780.3825477
Email


banqlkktcm@gmail.com
Người liên hệ


Ông: Nguyễn Minh Ái, Chức vụ: Trưởng ban

II. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1


Tên dự án


Đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Hòa Trung
2


Mục tiêu dự án


Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN đồng bộ, đáp ứng yêu cầu các dự án đầu tư thứ cấp vào KCN về các ngành công nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu, các sản phẩm từ chăn nuôi, sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm; công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm, chế phẩm sinh học, thức ăn phục vụ nuôi trồng thủy sản và công nghiệp phụ trợ sản xuất, chế biến; công nghiệp khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng; kho bãi dịch vụ và một số ngành khác.
3


Quy mô


100 ha
4


Vốn đầu tư dự kiến


1.000 tỷ đồng
5


Hình thức đầu tư


Đầu tư trược tiếp trong nước và nước ngoài
6


Địa điểm


KCN Hòa Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.
7


Hiện trạng đất đai


Đất vườn kết hợp đất nuôi trồng thủy sản, hiện đang GPMB. Giá đền bù tạm tính sơ bộ khoảng 02 tỷ đồng/ha.
8


Chính sách ưu đãi


1. Thuế thu nhập doanh nghiệp (Nghị định 218/2013/NĐ-CP):
- Thuế suất thuế TNDN là 10% trong thời hạn 15 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế (Khoản 1, Điều 15).
- Miễn thuế 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo kể từ ngày có thu nhập chịu thuế (Khoản 1, Điều 16).
2. Miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước:
- Được miễn toàn bộ tiền thuê đất, thuê mặt nước (Khoản 1, Điều 19, Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014).
- Áp dụng tỷ lệ phần trăm đơn giá cho thuê đất là 0,5%/ năm (Điều 2, Quyết định 37/2014/QĐ-UBND).
3. Thuế xuất nhập khẩu:
Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa, phương tiện, máy móc thiết bị tạo tài sản cố định nguyên liệu vật tư trong nước chưa sản xuất được; máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc … theo quy định của Chính phủ (Điều 12, Nghị định 87/2010/NĐ-CP).
4. Chính sách hỗ trợ tín dụng:
Dự án sẽ được xem xét cho vay vốn tín dụng để đầu tư dự án và hỗ trợ sau đầu tư theo quy đinh tại Nghị định số 75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu và tín dụng Xuất khẩu của Nhà nước (Mục 1 và Mục 2, Chương 2, Nghị định này).
5. Ngoài các chính sách ưu đãi trên nhà đầu tư còn được hưởng những ưu đãi khác theo quy định của Luật Đầu tư hiện hành.
9


Những khó khăn, vướng mắc


Đang trong giai đoạn triển khai giải phóng mặt bằng.

Dự án 2:
DỰ ÁN ĐẦU TƯ KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG
KCN SÔNG ĐỐC – BỜ BẮC
I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

Tên đơn vị


Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau
Địa chỉ


Số 84, Phan Ngọc Hiển, phường 2, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại


(84) 0780.3825866
Fax


(84) 0780. 3825477
Email


banqlkktcm@gmail.com
Người liên hệ


Ông: Nguyễn Minh Ái, Chức vụ: Trưởng ban

II. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1


Tên dự án


Dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Sông Đốc - Bờ Bắc
2


Mục tiêu dự án


Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN đồng bộ, đáp ứng yêu cầu các dự án đầu tư thứ cấp vào KCN về các ngành công nghiệp chế biến thực phẩm hải sản; sản xuất thức ăn nuôi tôm, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; xây dựng nhà máy dịch vụ sữa chữa và đóng mới tàu phục vụ đánh bắt thủy sản và du thuyền bằng vật liệu mới có trọng tải lớn và sản xuất ngư - lưới cụ phục vụ khai thác thủy sản.
3


Quy mô


45,45 ha
4


Vốn đầu tư dự kiến


400 tỷ đồng
5


Hình thức đầu tư


Đầu tư trược tiếp trong nước và nước ngoài
6


Địa điểm


Thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.
7


Hiện trạng đất đai


Đã thực hiện xong công tác rà phá bom mìn, vật nổ.
8


Chính sách ưu đãi


1. Thuế thu nhập doanh nghiệp (Nghị định 218/2013/NĐ-CP):
- Thuế suất thuế TNDN là 10% trong thời hạn 15 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế (Khoản 1, Điều 15).
- Miễn thuế 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo kể từ ngày có thu nhập chịu thuế (Khoản 1, Điều 16).
2. Miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước:
- Được miễn toàn bộ tiền thuê đất, thuê mặt nước (Khoản 1, Điều 19, Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014).
- Áp dụng tỷ lệ phần trăm đơn giá cho thuê đất là 0,5%/ năm (Điều 2, Quyết định 37/2014/QĐ-UBND).
3. Thuế xuất nhập khẩu:
Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa, phương tiện, máy móc thiết bị tạo tài sản cố định nguyên liệu vật tư trong nước chưa sản xuất được; máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc … theo quy định của Chính phủ (Điều 12, Nghị định 87/2010/NĐ-CP).
4. Chính sách hỗ trợ tín dụng:
Dự án sẽ được xem xét cho vay vốn tín dụng để đầu tư dự án và hỗ trợ sau đầu tư theo quy đinh tại Nghị định số 75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu và tín dụng Xuất khẩu của Nhà nước (Mục 1 và Mục 2, Chương 2, Nghị định này).
5. Ngoài các chính sách ưu đãi trên nhà đầu tư còn được hưởng những ưu đãi khác theo quy định của Luật Đầu tư hiện hành.
9


Những khó khăn, vướng mắc


Đã thực hiện xong công tác rà phá bôm mìn, vật nổ. Giá đền bù tạm tính sơ bộ khoảng 02 tỷ đồng/ha.

Dự án 3:
DỰ ÁN ĐẦU TƯ KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG
KCN SÔNG ĐỐC – BỜ NAM
I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

Tên đơn vị


Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau
Địa chỉ


Số 84, Phan Ngọc Hiển, phường 2, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại


(84) 0780.3825866
Fax


(84) 0780. 3825477
Email


banqlkktcm@gmail.com
Người liên hệ


Ông: Nguyễn Minh Ái, Chức vụ: Trưởng ban

II. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1


Tên dự án


Dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Sông Đốc - Bờ Nam
2


Mục tiêu dự án


Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN đồng bộ, đáp ứng yêu cầu các dự án đầu tư thứ cấp vào KCN về các ngành công nghiệp chế biến thực phẩm hải sản; sản xuất thức ăn nuôi tôm, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; xây dựng nhà máy dịch vụ sữa chữa và đóng mới tàu phục vụ đánh bắt thủy sản và du thuyền bằng vật liệu mới có trọng tải lớn và sản xuất ngư - lưới cụ phục vụ khai thác thủy sản.
3


Quy mô


100 ha
4


Vốn đầu tư dự kiến


1.000 tỷ đồng
5


Hình thức đầu tư


Đầu tư trực tiếp trong nước và nước ngoài
6


Địa điểm


Xã Khánh Hải và Thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau
7


Hiện trạng đất đai


Đang điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng. Đất nuôi trồng thủy sản, đang triển khai GPMB
8


Chính sách ưu đãi


1. Thuế thu nhập doanh nghiệp (Nghị định 218/2013/NĐ-CP):
- Thuế suất thuế TNDN là 10% trong thời hạn 15 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế (Khoản 1, Điều 15).
- Miễn thuế 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo kể từ ngày có thu nhập chịu thuế (Khoản 1, Điều 16).
2. Miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước:
- Được miễn toàn bộ tiền thuê đất, thuê mặt nước (Khoản 1, Điều 19, Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014).
- Áp dụng tỷ lệ phần trăm đơn giá cho thuê đất là 0,5%/ năm (Điều 2, Quyết định 37/2014/QĐ-UBND).
3. Thuế xuất nhập khẩu:
Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa, phương tiện, máy móc thiết bị tạo tài sản cố định nguyên liệu vật tư trong nước chưa sản xuất được; máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc … theo quy định của Chính phủ (Điều 12, Nghị định 87/2010/NĐ-CP).
4. Chính sách hỗ trợ tín dụng:
Dự án sẽ được xem xét cho vay vốn tín dụng để đầu tư dự án và hỗ trợ sau đầu tư theo quy đinh tại Nghị định số 75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu và tín dụng Xuất khẩu của Nhà nước (Mục 1 và Mục 2, Chương 2, Nghị định này).
5. Ngoài các chính sách ưu đãi trên nhà đầu tư còn được hưởng những ưu đãi khác theo quy định của Luật Đầu tư hiện hành.
9


Những khó khăn, vướng mắc
Dự án 4:
DỰ ÁN KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG KCN KHÁNH AN

Tên đơn vị


Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau
Địa chỉ


Số 84, Phan Ngọc Hiển, phường 2, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại


(84) 0780.3825866
Fax


(84) 0780. 3825477
Email


banqlkktcm@gmail.com
Người liên hệ


Ông: Nguyễn Minh Ái, Chức vụ: Trưởng ban

II. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1


Tên dự án


Đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Khánh An.
2


Mục tiêu dự án


Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN đồng bộ, đáp ứng yêu cầu các dự án đầu tư thứ cấp vào KCN về các ngành công nghiệp về sử dụng khí thấp áp, công nghiệp phụ trợ, xăng dầu, khí hóa lỏng và các ngành chế biến gỗ, vật liệu xây dựng công nghệ cao.
3


Quy mô


235,773 ha
4


Vốn đầu tư dự kiến


1.000 tỷ đồng
5


Hình thức đầu tư


Đầu tư trược tiếp trong nước và nước ngoài
6


Địa điểm


Xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.
7


Hiện trạng đất đai


Đã thực hiện giải phóng mặt bằng được 157 ha; rà phá bom mìn, vật nổ 100 ha, thực hiện san lắp mặt bằng 84 ha.
8


Chính sách ưu đãi


1. Thuế thu nhập doanh nghiệp (Nghị định 218/2013/NĐ-CP):
- Thuế suất thuế TNDN là 10% trong thời hạn 15 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế (Khoản 1, Điều 15).
- Miễn thuế 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo kể từ ngày có thu nhập chịu thuế (Khoản 1, Điều 16).
2. Miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước:
- Được miễn toàn bộ tiền thuê đất, thuê mặt nước (Khoản 1, Điều 19, Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014).
- Áp dụng tỷ lệ phần trăm đơn giá cho thuê đất là 0,5%/ năm (Điều 2, Quyết định 37/2014/QĐ-UBND).
3. Thuế xuất nhập khẩu:
Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa, phương tiện, máy móc thiết bị tạo tài sản cố định nguyên liệu vật tư trong nước chưa sản xuất được; máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc … theo quy định của Chính phủ (Điều 12, Nghị định 87/2010/NĐ-CP).
4. Chính sách hỗ trợ tín dụng:
Dự án sẽ được xem xét cho vay vốn tín dụng để đầu tư dự án và hỗ trợ sau đầu tư theo quy đinh tại Nghị định số 75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu và tín dụng Xuất khẩu của Nhà nước (Mục 1 và Mục 2, Chương 2, Nghị định này).
5. Ngoài các chính sách ưu đãi trên nhà đầu tư còn được hưởng những ưu đãi khác theo quy định của Luật Đầu tư hiện hành.
9


Những khó khăn, vướng mắc


Chưa giải phóng mặt bằng

Dự án 5:
DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHU TÁI ĐỊNH CƯ, ĐÔ THỊ - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI KKT NĂM CĂN

Tên đơn vị


Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau
Địa chỉ


Số 84, Phan Ngọc Hiển, phường 2, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại


(84) 0780.3825866
Fax


(84) 0780. 3825477
Email


banqlkktcm@gmail.com
Người liên hệ


Ông: Nguyễn Minh Ái, Chức vụ: Trưởng ban

II. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1


Tên dự án


Đầu tư Khu tái định cư, đô thị - dịch vụ - thương mại KKT Năm Căn
2


Mục tiêu dự án


Phát triển nhà ở dân cư khu vực và tái định cư, nhà ở chuyên gia, công nhân lao động, xây dựng khu đô thị mới và trung tâm thương mại dịch vụ phục vụ cho các phân khu chức năng trong KKT Năm Căn.
3


Quy mô


620 ha
4


Vốn đầu tư dự kiến


4.000 tỷ đồng
5


Hình thức đầu tư


Đầu tư trược tiếp trong nước và nước ngoài
6


Địa điểm


Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
7


Hiện trạng đất đai


Đang quy hoạch chi tiết xây dựng khu dịch vụ dân cư
8


Chính sách ưu đãi


1. Thuế thu nhập doanh nghiệp (Nghị định 218/2013/NĐ-CP):
- Thuế suất thuế TNDN là 10% trong thời hạn 15 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế (Khoản 1, Điều 15).
- Miễn thuế 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo kể từ ngày có thu nhập chịu thuế (Khoản 1, Điều 16).
2. Miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước:
- Được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá ba (03) năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước (Khoản 2, Điều 19, Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014).
- Được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước không quá mười lăm (15) năm kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động (Điểm c, Khoản 3, Điều 19, Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014).
- Áp dụng tỷ lệ phần trăm đơn giá cho thuê đất là 0,5%/ năm (Điều 2, Quyết định 37/2014/QĐ-UBND).
3. Thuế xuất nhập khẩu:
Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa, phương tiện, máy móc thiết bị tạo tài sản cố định nguyên liệu vật tư trong nước chưa sản xuất được; máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc … theo quy định của Chính phủ (Điều 12, Nghị định 87/2010/NĐ-CP).
4. Chính sách hỗ trợ tín dụng:
Dự án sẽ được xem xét cho vay vốn tín dụng để đầu tư dự án và hỗ trợ sau đầu tư theo quy định tại Nghị định số 75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu và tín dụng Xuất khẩu của Nhà nước (Mục 1 và Mục 2, Chương 2, Nghị định này).
5. Ngoài các chính sách ưu đãi trên nhà đầu tư còn được hưởng những ưu đãi khác theo quy định của Luật Đầu tư hiện hành.
9


Những khó khăn, vướng mắc


Chưa giải phóng mặt bằng.

Dự án 6:
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU PHI THUẾ QUAN KKT NĂM CĂN

Tên đơn vị


Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau
Địa chỉ


Số 84, Phan Ngọc Hiển, phường 2, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại


(84) 0780.3825866
Fax


(84) 0780. 3825477
Email


banqlkktcm@gmail.com
Người liên hệ


Ông: Nguyễn Minh Ái, Chức vụ: Trưởng ban

II. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1


Tên dự án


Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu phi thuế quan KKT Năm Căn.
2


Mục tiêu dự án


Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu phi thuế quan đồng bộ, đáp ứng yêu cầu các dự án đầu tư thứ cấp vào KKT Năm Căn thuộc các ngành công nghiệp - thương mại - dịch vụ.
3


Quy mô


800 ha
4


Vốn đầu tư dự kiến


8.000 tỷ.
5


Hình thức đầu tư


Đầu tư trược tiếp trong nước và nước ngoài
6


Địa điểm


Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
7


Hiện trạng đất đai


Đang lập quy hoạch chi tiết xây dựng các phân khu chức năng thuế quan.
8


Chính sách ưu đãi


1. Thuế thu nhập doanh nghiệp (Nghị định 218/2013/NĐ-CP):
- Thuế suất thuế TNDN là 10% trong thời hạn 15 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế (Khoản 1, Điều 15).
- Miễn thuế 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo kể từ ngày có thu nhập chịu thuế (Khoản 1, Điều 16).
2. Miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước:
- Được miễn toàn bộ tiền thuê đất, thuê mặt nước (Điều 15, Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014).
- Áp dụng tỷ lệ phần trăm đơn giá cho thuê đất là 0,5%/ năm (Điều 2, Quyết định 37/2014/QĐ-UBND).
3. Thuế xuất nhập khẩu:
Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa, phương tiện, máy móc thiết bị tạo tài sản cố định nguyên liệu vật tư trong nước chưa sản xuất được; máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc … theo quy định của Chính phủ (Điều 12, Nghị định 87/2010/NĐ-CP).
4. Chính sách hỗ trợ tín dụng:
Dự án sẽ được xem xét cho vay vốn tín dụng để đầu tư dự án và hỗ trợ sau đầu tư theo quy đinh tại Nghị định số 75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu và tín dụng Xuất khẩu của Nhà nước (Mục 1 và Mục 2, Chương 2, Nghị định này).
5. Ngoài các chính sách ưu đãi trên nhà đầu tư còn được hưởng những ưu đãi khác theo quy định của Luật Đầu tư hiện hành.
9


Những khó khăn, vướng mắc


Chưa giải phóng mặt bằng

Dự án 7:
ĐẦU TƯ KHU DỊCH VỤ - DÂN CƯ KCN SÔNG ĐỐC

Tên đơn vị


Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau
Địa chỉ


Số 84, Phan Ngọc Hiển, phường 2, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại


(84) 0780.3825866
Fax


(84) 0780. 3825477
Email


banqlkktcm@gmail.com
Người liên hệ


Ông: Nguyễn Minh Ái, Chức vụ: Trưởng ban

II. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1


Tên dự án


Đầu tư Khu dịch vụ - Dân cư KCN Sông Đốc
2


Mục tiêu dự án


Phát triển nhà ở dân cư khu vực và tái định cư, nhà ở chuyên gia, công nhân lao động phục vụ cho KCN
3


Quy mô


40,59 ha
4


Vốn đầu tư dự kiến


400 tỷ đồng
5


Hình thức đầu tư


Đầu tư tư trược tiếp trong nước và nước ngoài
6


Địa điểm


Thị trấn Sông Đốc, Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau
7


Hiện trạng đất đai


Chưa giải phóng mặt bằng
8


Chính sách ưu đãi


1. Thuế thu nhập doanh nghiệp (Nghị định 218/2013/NĐ-CP):
- Thuế suất thuế TNDN là 10% trong thời hạn 15 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế (Khoản 1, Điều 15).
- Miễn thuế 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo kể từ ngày có thu nhập chịu thuế (Khoản 1, Điều 16).
2. Miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước:
- Được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá ba (03) năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước (Khoản 2, Điều 19, Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014).
- Được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước không quá mười lăm (15) năm kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động (Khoản 3, Điều 15, Nghị định 46/2014/NĐ-CP).
- Áp dụng tỷ lệ phần trăm đơn giá cho thuê đất là 0,5%/ năm (Điều 2, Quyết định 37/2014/QĐ-UBND).
3. Thuế xuất nhập khẩu:
Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa, phương tiện, máy móc thiết bị tạo tài sản cố định nguyên liệu vật tư trong nước chưa sản xuất được; máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc… theo quy định của Chính phủ (Điều 12, Nghị định 87/2010/NĐ-CP).
4. Chính sách hỗ trợ tín dụng:
Dự án sẽ được xem xét cho vay vốn tín dụng để đầu tư dự án và hỗ trợ sau đầu tư theo quy đinh tại Nghị định số 75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu và tín dụng Xuất khẩu của Nhà nước (Mục 1 và Mục 2, Chương 2, Nghị định này).
5. Ngoài các chính sách ưu đãi trên nhà đầu tư còn được hưởng những ưu đãi khác theo quy định của Luật Đầu tư hiện hành.
9


Những khó khăn, vướng mắc


Chưa giải phóng mặt bằng

B. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN (07 DỰ ÁN)
Dự án 1:
DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY BÊ TÔNG LY TÂM DỰ ỨNG LỰC

Tên đơn vị


Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau
Địa chỉ


Số 84, Phan Ngọc Hiển, phường 2, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại


(84) 0780.3825866
Fax


(84) 0780. 3825477
Email


banqlkktcm@gmail.com
Người liên hệ


Ông: Nguyễn Minh Ái, Chức vụ: Trưởng ban

II. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1


Tên dự án


Dự án đầu tư Nhà máy bê tông ly tâm dự ứng lực
2


Mục tiêu dự án


Phát triển công nghiệp xây dựng, đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển của tỉnh; góp phần giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương.
3


Quy mô


- Diện tích quy hoạch sử dụng đất 05 ha;
- Công suất: 30.000 m3 bê tông/năm.
4


Vốn đầu tư dự kiến


100 tỷ đồng
5


Hình thức đầu tư


Đầu tư trược tiếp trong nước và nước ngoài
6


Địa điểm


KCN Khánh An, xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau
7


Hiện trạng đất đai


Đất đã thực hiện giải phóng mặt bằng
8


Chính sách ưu đãi


1. Thuế thu nhập doanh nghiệp: (Nghị định 218/2013/NĐ-CP)
- Thuế suất thuế TNDN là 10% trong thời hạn 15 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế (Khoản 1, Điều 15).
- Miễn thuế 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo kể từ ngày có thu nhập chịu thuế (Khoản 1, Điều 16).
2. Miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước:
- Được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá ba (03) năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước (Khoản 2, Điều 19, Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014).
- Được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước không quá mười lăm (15) năm kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động (Điểm d, Khoản 3, Điều 19, Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014).
- Áp dụng tỷ lệ phần trăm đơn giá cho thuê đất là 0,5%/ năm (Điều 2, Quyết định 37/2014/QĐ-UBND).
3. Thuế xuất nhập khẩu:
Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa, phương tiện, máy móc thiết bị tạo tài sản cố định nguyên liệu vật tư trong nước chưa sản xuất được; máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc … theo quy định của Chính phủ (Điều 12, Nghị định 87/2010/NĐ-CP).
4. Chính sách hỗ trợ tín dụng:
Dự án sẽ được xem xét cho vay vốn tín dụng để đầu tư dự án và hỗ trợ sau đầu tư theo quy đinh tại Nghị định số 75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu và tín dụng Xuất khẩu của Nhà nước (Mục 1 và Mục 2, Chương 2, Nghị định này).
5. Ngoài các chính sách ưu đãi trên nhà đầu tư còn được hưởng những ưu đãi khác theo quy định của Luật Đầu tư hiện hành.
9


Những khó khăn, vướng mắc


Hạ tầng KCN chưa đầu tư đồng bộ

Dự án 2:
DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT VẬT LIỆU
XÂY DỰNG - CÔNG NGHỆ MỚI


Tên đơn vị


Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau
Địa chỉ


Số 84, Phan Ngọc Hiển, phường 2, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại


(84) 0780.3825866
Fax


(84) 0780. 3825477
Email


banqlkktcm@gmail.com
Người liên hệ


Ông: Nguyễn Minh Ái, Chức vụ: Trưởng ban

II. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1


Tên dự án


Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng - công nghệ mới
2


Mục tiêu dự án


Phát triển công nghiệp xây dựng, cung ứng vật liệu phục vụ phát triển nhà ở trong khu vực; góp phần giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương.
3


Quy mô


5 ha
4


Vốn đầu tư dự kiến


190 tỷ đồng
5


Hình thức đầu tư


Đầu tư trược tiếp trong nước và nước ngoài
6


Địa điểm


KCN Khánh An, xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.
7


Hiện trạng đất đai


Đất đã thực hiện giải phóng mặt bằng
8


Chính sách ưu đãi


1. Thuế thu nhập doanh nghiệp (Nghị định 218/2013/NĐ-CP):
- Thuế suất thuế TNDN là 10% trong thời hạn 15 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế (Khoản 1, Điều 15).
- Miễn thuế 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo kể từ ngày có thu nhập chịu thuế (Khoản 1, Điều 16).
2. Miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước:
- Được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá ba (03) năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước (Khoản 2, Điều 19, Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014).
- Được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước không quá mười lăm (15) năm kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động (Điểm d, Khoản 3, Điều 19, Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014).
- Áp dụng tỷ lệ phần trăm đơn giá cho thuê đất là 0,5%/ năm (Điều 2, Quyết định 37/2014/QĐ-UBND).
3. Thuế xuất nhập khẩu:
Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa, phương tiện, máy móc thiết bị tạo tài sản cố định nguyên liệu vật tư trong nước chưa sản xuất được; máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc … theo quy định của Chính phủ (Điều 12, Nghị định 87/2010/NĐ-CP).
4. Chính sách hỗ trợ tín dụng:
Dự án sẽ được xem xét cho vay vốn tín dụng để đầu tư dự án và hỗ trợ sau đầu tư theo quy đinh tại Nghị định số 75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu và tín dụng Xuất khẩu của Nhà nước (Mục 1 và Mục 2, Chương 2, Nghị định này).
5. Ngoài các chính sách ưu đãi trên nhà đầu tư còn được hưởng những ưu đãi khác theo quy định của Luật Đầu tư hiện hành.
9


Những khó khăn, vướng mắc


Hạ tầng KCN chưa đầu tư đồng bộ

Dự án 3:
DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT BAO BÌ

Tên đơn vị


Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau
Địa chỉ


Số 84, Phan Ngọc Hiển, phường 2, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại


(84) 0780.3825866
Fax


(84) 0780. 3825477
Email


banqlkktcm@gmail.com
Người liên hệ


Ông: Nguyễn Minh Ái, Chức vụ: Trưởng ban

II. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1


Tên dự án


Dự án đầu tư nhà máy sản xuất bao bì
2


Mục tiêu dự án


Đảm bảo cung cấp các loại bao bì cho các nhà máy trong KCN ; góp phần giải quyết việc làm cho người lao động địa phương.
3


Quy mô


Diện tích: 6 ha;
Công suất: 2 triệu sản phẩm/năm;
4


Vốn đầu tư dự kiến


100 tỷ đồng
5


Hình thức đầu tư


Đầu tư trược tiếp trong nước và nước ngoài
6


Địa điểm


KCN Khánh An, xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau
7


Hiện trạng đất đai


8


Chính sách ưu đãi


1. Thuế thu nhập doanh nghiệp (Nghị định 218/2013/NĐ-CP):
- Thuế suất thuế TNDN là 10% trong thời hạn 15 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế (Khoản 1, Điều 15).
- Miễn thuế 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo kể từ ngày có thu nhập chịu thuế (Khoản 1, Điều 16).
2. Miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước:
- Được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá ba (03) năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước (Khoản 2, Điều 19, Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014).
- Được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước không quá mười lăm (15) năm kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động (Điểm d, Khoản 3, Điều 19, Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014).
- Áp dụng tỷ lệ phần trăm đơn giá cho thuê đất là 0,5%/ năm (Điều 2, Quyết định 37/2014/QĐ-UBND).
3. Thuế xuất nhập khẩu:
Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa, phương tiện, máy móc thiết bị tạo tài sản cố định nguyên liệu vật tư trong nước chưa sản xuất được; máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc … theo quy định của Chính phủ (Điều 12, Nghị định 87/2010/NĐ-CP).
4. Chính sách hỗ trợ tín dụng:
Dự án sẽ được xem xét cho vay vốn tín dụng để đầu tư dự án và hỗ trợ sau đầu tư theo quy đinh tại Nghị định số 75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu và tín dụng Xuất khẩu của Nhà nước (Mục 1 và Mục 2, Chương 2, Nghị định này).
5. Ngoài các chính sách ưu đãi trên nhà đầu tư còn được hưởng những ưu đãi khác theo quy định của Luật Đầu tư hiện hành.
9


Những khó khăn, vướng mắc
Dự án 4:
ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SỬA CHỮA VÀ ĐÓNG MỚI TÀU, THUYỀN

Tên đơn vị


Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau
Địa chỉ


Số 84, Phan Ngọc Hiển, phường 2, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại


(84) 0780.3825866
Fax


(84) 0780. 3825477
Email


banqlkktcm@gmail.com
Người liên hệ


Ông: Nguyễn Minh Ái, Chức vụ: Trưởng ban

II. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1


Tên dự án


Dự án đầu tư nhà máy sửa chữa và đóng mới tàu, thuyền
2


Mục tiêu dự án


Nâng cao khả năng cung cấp, đáp ứng nhu cầu đánh bắt thủy hải sản; góp phần giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương.
3


Quy mô


Diện tích: 5 ha;
Công suất: 100 chiếc/năm;
4


Vốn đầu tư dự kiến


100 tỷ đồng
5


Hình thức đầu tư


Đầu tư trược tiếp trong nước và nước ngoài
6


Địa điểm


KCN Sông Đốc, thị trấn Sông Đốc và xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.
7


Hiện trạng đất đai


+ Đất và mặt bằng: Đất công nghiệp.
+ Hình thức sử dụng đất: Thuê lại đất của nhà đầu tư kết cấu hạ tầng KCN.
+ Chưa GPMB, giá đền bù tạm tính sơ bộ khoảng 02 tỷ đồng/ha.
8


Chính sách ưu đãi


1. Thuế thu nhập doanh nghiệp (Nghị định 218/2013/NĐ-CP):
- Thuế suất thuế TNDN là 10% trong thời hạn 15 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế (Khoản 1, Điều 15).
- Miễn thuế 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo kể từ ngày có thu nhập chịu thuế (Khoản 1, Điều 16).
2. Miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước:
- Được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá ba (03) năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước (Khoản 2, Điều 19, Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014).
- Được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước không quá mười lăm (15) năm kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động (Điểm d, Khoản 3, Điều 19, Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014).
- Áp dụng tỷ lệ phần trăm đơn giá cho thuê đất là 0,5%/ năm (Điều 2, Quyết định 37/2014/QĐ-UBND).
3. Thuế xuất nhập khẩu:
Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa, phương tiện, máy móc thiết bị tạo tài sản cố định nguyên liệu vật tư trong nước chưa sản xuất được; máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc … theo quy định của Chính phủ. (Điều 12, Nghị định 87/2010/NĐ-CP).
4. Chính sách hỗ trợ tín dụng:
Dự án sẽ được xem xét cho vay vốn tín dụng để đầu tư dự án và hỗ trợ sau đầu tư theo quy định tại Nghị định số 75/2011/NĐ-CP về dụng đầu và tín dụng Xuất khẩu (Mục 1 và Mục 2, Chương 2, Nghị định này).
5. Ngoài các chính sách ưu đãi trên nhà đầu tư còn được hưởng những ưu đãi khác theo quy định của Luật Đầu tư hiện hành.
9


Những khó khăn, vướng mắc


Chưa GPMB, chưa được đầu tư kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.


Dự án 5:
DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI
GIA SÚC VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Tên đơn vị


Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau
Địa chỉ


Số 84, Phan Ngọc Hiển, phường 2, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại


(84) 0780.3825866
Fax


(84) 0780. 3825477
Email


banqlkktcm@gmail.com
Người liên hệ


Ông: Nguyễn Minh Ái, Chức vụ: Trưởng ban

II. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1


Tên dự án


Dự án đầu tư Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi gia súc và nuôi trồng thủy sản.
2


Mục tiêu dự án


Đáp ứng nhu cầu thức ăn cho nghề nuôi trồng thủy sản tại địa phương, giảm giá thành sản phẩm, giảm kinh phí vận chuyển, tăng lợi nhuận; góp phần giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương.
3


Quy mô


Diện tích: 2 ha;
Công suất: 20.000 tấn sản phẩm/năm;
4


Vốn đầu tư dự kiến


100 tỷ đồng
5


Hình thức đầu tư


Đầu tư trược tiếp trong nước và nước ngoài
6


Địa điểm


KCN Hoà Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau
7


Hiện trạng đất đai


+ Đất và mặt bằng: Đất công nghiệp.
+ Hình thức sử dụng đất: Thuê lại đất của nhà đầu tư kết cấu hạ tầng KCN.
+ Chưa GPMB, giá đền bù tạm tính sơ bộ khoảng 02 tỷ đồng/ha.
8


Chính sách ưu đãi


1. Thuế thu nhập doanh nghiệp (Nghị định 218/2013/NĐ-CP):
- Thuế suất thuế TNDN là 10% trong thời hạn 15 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế (Khoản 1, Điều 15).
- Miễn thuế 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo kể từ ngày có thu nhập chịu thuế (Khoản 1, Điều 16).
2. Miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước:
- Được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước (Khoản 2, Điều 6, Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013).
- Áp dụng tỷ lệ phần trăm đơn giá cho thuê đất là 0,5%/ năm (Điều 2, Quyết định 37/2014/QĐ-UBND).
3. Thuế xuất nhập khẩu:
Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa, phương tiện, máy móc thiết bị tạo tài sản cố định nguyên liệu vật tư trong nước chưa sản xuất được; máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc … theo quy định của Chính phủ (Điều 12, Nghị định 87/2010/NĐ-CP).
4. Chính sách hỗ trợ tín dụng:
Dự án sẽ được xem xét cho vay vốn tín dụng để đầu tư dự án và hỗ trợ sau đầu tư theo quy định tại Nghị định số 75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu và tín dụng Xuất khẩu Nhà nước (Mục 1 và Mục 2, Chương 2, Nghị định này).
5. Ngoài các chính sách ưu đãi trên nhà đầu tư còn được hưởng những ưu đãi khác theo quy định của Luật Đầu tư hiện hành.
9


Những khó khăn, vướng mắc


Chưa GPMB, chưa được đầu tư kết cấu hạ tầng khu công nghiệp

Dự án 6:
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN CÁ, MỰC
ĐÓNG HỘP SÔNG ĐỐC


Tên đơn vị


Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau
Địa chỉ


Số 84, Phan Ngọc Hiển, phường 2, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại


(84) 0780.3825866
Fax


(84) 0780. 3825477
Email


banqlkktcm@gmail.com
Người liên hệ


Ông: Nguyễn Minh Ái, Chức vụ: Trưởng ban

II. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1


Tên dự án


Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến các, mực đóng hộp Sông Đốc
2


Mục tiêu dự án


Nâng cao giá trị các mặt hàng thủy sản, tăng tỷ trọng giá trị công nghiệp và tăng kim ngạch xuất khẩu; giải quyết việc làm cho người lao công tại địa phương.
3


Quy mô


Diện tích: 3 ha;
Công suất: 10.000 tấn sản phẩm/năm;
4


Vốn đầu tư dự kiến


100 tỷ đồng
5


Hình thức đầu tư


Đầu tư trược tiếp trong nước và nước ngoài
6


Địa điểm


KCN Sông Đốc, thị trấn Sông Đốc và xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau
7


Hiện trạng đất đai


+ Đất và mặt bằng: Đất công nghiệp.
+ Hình thức sử dụng đất: Thuê lại đất của nhà đầu tư kết cấu hạ tầng KCN.
8


Chính sách ưu đãi


1. Thuế thu nhập doanh nghiệp (Nghị định 218/2013/NĐ-CP):
- Thuế suất thuế TNDN là 10% trong thời hạn 15 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế (Khoản 1, Điều 15).
- Miễn thuế 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo kể từ ngày có thu nhập chịu thuế (Khoản 1, Điều 16).
2. Miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước:
- Được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước (Khoản 2, Điều 6, Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013).
- Được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước không quá mười lăm (15) năm kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động (Khoản 3, Điều 15, Nghị định 46/2014/NĐ-CP).
- Áp dụng tỷ lệ phần trăm đơn giá cho thuê đất là 0,5%/ năm (Điều 2, Quyết định 37/2014/QĐ-UBND).
3. Thuế xuất nhập khẩu:
Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa, phương tiện, máy móc thiết bị tạo tài sản cố định nguyên liệu vật tư trong nước chưa sản xuất được; máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc … theo quy định của Chính phủ (Điều 12, Nghị định 87/2010/NĐ-CP).
4. Chính sách hỗ trợ tín dụng:
Dự án sẽ được xem xét cho vay vốn tín dụng để đầu tư dự án và hỗ trợ sau đầu tư theo quy định tại Nghị định số 75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu và tín dụng Xuất khẩu (Mục 1 và Mục 2, Chương 2, Nghị định này).
5. Ngoài các chính sách ưu đãi trên nhà đầu tư còn được hưởng những ưu đãi khác theo quy định của Luật Đầu tư hiện hành.
9


Những khó khăn, vướng mắc


Chưa GPMB, chưa được đầu tư kết cấu hạ tầng khu công nghiệp

Dự án 7:
DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT
HÓA CHẤT, CHẾ PHẨM SINH HỌC


Tên đơn vị


Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau
Địa chỉ


Số 84, Phan Ngọc Hiển, phường 2, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại


(84) 0780.3825866
Fax


(84) 0780. 3825477
Email


banqlkktcm@gmail.com
Người liên hệ


Ông: Nguyễn Minh Ái, Chức vụ: Trưởng ban

II. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1


Tên dự án


Dự án đầu tư nhà máy sản xuất hóa chất, chế phẩm sinh học
2


Mục tiêu dự án


Phát triển công nghiệp địa phương, phục vụ sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; góp phần giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương.
3


Quy mô


Diện tích: 2 ha;
Công suất: 10.000 tấn sản phẩm/năm;
4


Vốn đầu tư dự kiến


100 tỷ đồng
5


Hình thức đầu tư


Đầu tư trược tiếp trong nước và nước ngoài
6


Địa điểm


KCN Hòa Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau
7


Hiện trạng đất đai


+ Đất và mặt bằng: Đất công nghiệp.
+ Hình thức sử dụng đất: Thuê lại đất của nhà đầu tư kết cấu hạ tầng KCN.
8


Chính sách ưu đãi


1. Thuế thu nhập doanh nghiệp (Nghị định 218/2013/NĐ-CP):
- Thuế suất thuế TNDN là 10% trong thời hạn 15 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế (Khoản 1, Điều 15).
- Miễn thuế 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo kể từ ngày có thu nhập chịu thuế (Khoản 1, Điều 16).
2. Miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước:
- Được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước (Khoản 2, Điều 6, Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013).
- Áp dụng tỷ lệ phần trăm đơn giá cho thuê đất là 0,5%/ năm (Điều 2, Quyết định 37/2014/QĐ-UBND).
3. Miễn, giảm tiền sử dụng đất:
Được miễn toàn bộ tiền sử dụng đất trong suốt thời gian hoạt động của dự án (Khoản 1, Điều 5, Nghị định 210/2013/NĐ-CP).
4. Thuế xuất nhập khẩu:
Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa, phương tiện, máy móc thiết bị tạo tài sản cố định nguyên liệu vật tư trong nước chưa sản xuất được; máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc … theo quy định của Chính phủ (Điều 12, Nghị định 87/2010/NĐ-CP).
4. Chính sách hỗ trợ tín dụng:
Dự án sẽ được xem xét cho vay vốn tín dụng để đầu tư dự án và hỗ trợ sau đầu tư theo quy đinh tại Nghị định số 75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu và tín dụng Xuất khẩu của Nhà nước (Mục 1 và Mục 2, Chương 2, Nghị định này).
5. Ngoài các chính sách ưu đãi trên nhà đầu tư còn được hưởng những ưu đãi khác theo quy định của Luật Đầu tư hiện hành.
9


Những khó khăn, vướng mắc


Chưa GPMB, chưa được đầu tư kết cấu hạ tầng khu công nghiệp


C. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI (07 DỰ ÁN)
Dự án 1:
DỰ ÁN ĐẦU TƯ NÂNG CẤP, MỞ RỘNG ĐƯỜNG
TẮC THỦ - RẠCH RÁNG – SÔNG ĐỐC


Tên đơn vị


Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cà Mau
Địa chỉ


Số 269, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại


(84) 0780.3835828
Fax


(84) 0780. 3835886
Email


sogtvt@camau.gov.com
Người liên hệ


Huỳnh Văn Trơn, Phó phòng Kế hoạch – Kỹ thuật; SĐT: 0919.863237

II. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1


Tên dự án


Nâng cấp, mở rộng đường Tắc Thủ - Rạch Ráng - Sông Đốc
2


Mục tiêu dự án


Đây là tuyến đường huyết mạch để kết nối giao thông từ thành phố Cà Mau đến thị trấn Sông Đốc, góp phần hoàn chỉnh hệ thống giao thông của tỉnh, phục vụ tốt hơn nhu cầu vận chuyển hàng hóa và hành khách trên tuyến và trong khu vực.
3


Quy mô


- Chiều dài đường 38 Km.
- Cấp đường: cấp IV
4


Vốn đầu tư dự kiến


1.320 tỷ đồng
5


Hình thức đầu tư


BOT
6


Địa điểm


Huyện U Minh và Huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau
7


Hiện trạng đất đai


8


Chính sách ưu đãi


1. Thuế thu nhập doanh nghiệp (Nghị định 218/2013/NĐ-CP):
- Thuế suất thuế TNDN là 10% trong thời hạn 15 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế (Khoản 1, Điều 15).
- Miễn thuế 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo kể từ ngày có thu nhập chịu thuế (Khoản 1, Điều 16).
2. Miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước:
- Được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá ba (03) năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước (Khoản 2, Điều 19, Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014).
- Được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước không quá mười lăm (15) năm kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động (Điểm d, Khoản 3, Điều 19, Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014).
- Áp dụng tỷ lệ phần trăm đơn giá cho thuê đất là 0,5%/ năm (Điều 2, Quyết định 37/2014/QĐ-UBND).
3. Thuế xuất nhập khẩu:
Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa, phương tiện, máy móc thiết bị tạo tài sản cố định nguyên liệu vật tư trong nước chưa sản xuất được; máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc… theo quy định của Chính phủ (Điều 12, Nghị định 87/2010/NĐ-CP).
4. Chính sách hỗ trợ tín dụng:
Dự án sẽ được xem xét cho vay vốn tín dụng để đầu tư dự án và hỗ trợ sau đầu tư theo quy định tại Nghị định số 75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu và tín dụng Xuất khẩu Nhà nước (Mục 1 và Mục 2, Chương 2, Nghị định này).
5. Ngoài các chính sách ưu đãi trên nhà đầu tư còn được hưởng những ưu đãi khác theo quy định của Luật Đầu tư hiện hành.
9


Những khó khăn, vướng mắcDự án 2:
DỰ ÁN ĐẦU TƯ NÂNG CẤP, MỞ RỘNG
ĐƯỜNG CÀ MAU – ĐẦM DƠI

Tên đơn vị


Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau
Địa chỉ


Số 269, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại


(84) 0780.3835828
Fax


(84) 0780. 3835886
Email


sogtvt@camau.gov.com
Người liên hệ


Huỳnh Văn Trơn, Phó phòng Kế hoạch – Kỹ thuật; SĐT: 0919.863237

II. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1


Tên dự án


Nâng cấp, mở rộng đường Cà Mau – Đầm Dơi.
2


Mục tiêu dự án


Do huyện Đầm Dơi là huyện thuộc vùng biển, ven biển của tỉnh cần được đầu tư cơ sở hạ tầng để tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, nhất là về hạ tầng giao thông để đấu nối với các vùng lân cận. Vì vậy, việc nâng cấp, mở rộng đường Cà Mau - Đầm Dơi là một trong những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của huyện và trong khu vực.
3


Quy mô


- Chiều dài đường 23,18 Km (bao gồm cầu Hòa Trung).
- Cấp đường: cấp IV đồng bằng.
4


Vốn đầu tư dự kiến


1.340 tỷ đồng
5


Hình thức đầu tư


BOT
6


Địa điểm


Thành phố Cà Mau và huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau
7


Hiện trạng đất đai


8


Chính sách ưu đãi


1. Thuế thu nhập doanh nghiệp (Nghị định 218/2013/NĐ-CP):
- Thuế suất thuế TNDN là 10% trong thời hạn 15 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế (Khoản 1, Điều 15).
- Miễn thuế 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo kể từ ngày có thu nhập chịu thuế (Khoản 1, Điều 16).
2. Miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước:
- Được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá ba (03) năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước (Khoản 2, Điều 19, Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014).
- Được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước không quá mười lăm (15) năm kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động (Điểm d, Khoản 3, Điều 15, Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014).
- Áp dụng tỷ lệ phần trăm đơn giá cho thuê đất là 0,5%/ năm (Điều 2, Quyết định 37/2014/QĐ-UBND).
3. Thuế xuất nhập khẩu:
Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa, phương tiện, máy móc thiết bị tạo tài sản cố định, nguyên liệu vật tư trong nước chưa sản xuất được; máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc … theo quy định của Chính phủ (Điều 12, Nghị định 87/2010/NĐ-CP).
4. Chính sách hỗ trợ tín dụng:
Dự án sẽ được xem xét cho vay vốn tín dụng để đầu tư dự án và hỗ trợ sau đầu tư theo quy định tại Nghị định số 75/2011/NĐ-CP về dụng đầu và tín dụng Xuất khẩu (Mục 1 và Mục 2, Chương 2, Nghị định này).
5. Ngoài các chính sách ưu đãi trên nhà đầu tư còn được hưởng những ưu đãi khác theo quy định của Luật Đầu tư hiện hành.
9


Những khó khăn, vướng mắcDự án 3:
DỰ ÁN ĐẦU TƯ NÂNG CẤP, MỞ RỘNG
ĐƯỜNG U MINH – KHÁNH HỘI


Tên đơn vị


Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cà Mau
Địa chỉ


Số 269, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
Điện thoại


(84) 0780.3835828
Fax


(84) 0780. 3835886
Email


sogtvt@camau.gov.com
Người liên hệ


Huỳnh Văn Trơn, Phó phòng Kế hoạch – Kỹ thuật; SĐT: 0919.863237

II. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1


Tên dự án


Nâng cấp, mở rộng đường U Minh - Khánh Hội
2


Mục tiêu dự án


Tuyến đường U Minh - Khánh Hội là tuyến độc đạo nối thị trấn U Minh đến trung tâm xã Khánh Hội, hiện nay lưu lượng giao thông trên tuyến này ngày càng tăng. Vì vậy, việc xây dựng tuyến đường này sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi để vận chuyển hàng hóa và hành khách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
3


Quy mô


- Chiều dài đường 17,2 Km.
- Cấp đường: cấp IV đồng bằng.
4


Vốn đầu tư dự kiến


250 tỷ đồng
5


Hình thức đầu tư


BOT
6


Địa điểm


Huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.
7


Hiện trạng đất đai


8


Chính sách ưu đãi


1. Thuế thu nhập doanh nghiệp (Nghị định 218/2013/NĐ-CP):
- Thuế suất thuế TNDN là 10% trong thời hạn 15 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế (Khoản 1, Điều 15).
- Miễn thuế 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo kể từ ngày có thu nhập chịu thuế (Khoản 1, Điều 16).
2. Miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước:
- Được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá ba (03) năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước (Khoản 2, Điều 19, Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014).
- Được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước không quá mười lăm (15) năm kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động (Điểm d, Khoản 3, Điều 15, Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014).
- Áp dụng tỷ lệ phần trăm đơn giá cho thuê đất là 0,5%/ năm (Điều 2, Quyết định 37/2014/QĐ-UBND).
3. Thuế xuất nhập khẩu:
Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa, phương tiện, máy móc thiết bị tạo tài sản cố định nguyên liệu vật tư trong nước chưa sản xuất được; máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc … theo quy định của Chính phủ. (Điều 12, Nghị định 87/2010/NĐ-CP)
4. Chính sách hỗ trợ tín dụng:
Dự án sẽ được xem xét cho vay vốn tín dụng để đầu tư dự án và hỗ trợ sau đầu tư theo quy định tại Nghị định số 75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu và tín dụng Xuất khẩu Nhà Nước (Mục 1 và Mục 2, Chương 2, Nghị định này).
5. Ngoài các chính sách ưu đãi trên nhà đầu tư còn được hưởng những ưu đãi khác theo quy định của Luật Đầu tư hiện hành.
9


Những khó khăn, vướng mắcDự án 4:
DỰ ÁN ĐẦU TƯ NÂNG CẤP, MỞ RỘNG ĐƯỜNG
LÁNG TRÂM – THỚI BÌNH


Tên đơn vị


Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cà Mau
Địa chỉ


Số 269, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại


(84) 0780.3835828
Fax


(84) 0780. 3835886
Email


sogtvt@camau.gov.com
Người liên hệ


Huỳnh Văn Trơn, Phó phòng Kế hoạch – Kỹ thuật; SĐT: 0919.863237

II. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1


Tên dự án


Nâng cấp, mở rộng đường Láng Trâm - Thới Bình
2


Mục tiêu dự án


Góp phần hoàn chỉnh hệ thống giao thông của tỉnh, phục vụ tốt hơn nhu cầu vận chuyển hàng hóa và hành khách từ thị trấn Thới Bình đến thành phố Cà Mau.
3


Quy mô


- Chiều dài đường 14,3 Km.
- Cấp đường: cấp IV đồng bằng.
4


Vốn đầu tư dự kiến


170 tỷ đồng
5


Hình thức đầu tư


BOT
6


Địa điểm


Huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau
7


Hiện trạng đất đai


8


Chính sách ưu đãi


1. Thuế thu nhập doanh nghiệp (Nghị định 218/2013/NĐ-CP):
- Thuế suất thuế TNDN là 10% trong thời hạn 15 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế (Khoản 1, Điều 15).
- Miễn thuế 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo kể từ ngày có thu nhập chịu thuế (Khoản 1, Điều 16).
- Được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá ba (03) năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước (Khoản 2, Điều 19, Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014).
- Được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước không quá mười lăm (15) năm kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động (Điểm d, Khoản 3, Điều 15, Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014).
- Áp dụng tỷ lệ phần trăm đơn giá cho thuê đất là 0,5%/ năm (Điều 2, Quyết định 37/2014/QĐ-UBND).
3. Thuế xuất nhập khẩu:
Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa, phương tiện, máy móc thiết bị tạo tài sản cố định nguyên liệu vật tư trong nước chưa sản xuất được; máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc … theo quy định của Chính phủ (Điều 12, Nghị định 87/2010/NĐ-CP).
4. Chính sách hỗ trợ tín dụng:
Dự án sẽ được xem xét cho vay vốn tín dụng để đầu tư dự án và hỗ trợ sau đầu tư theo quy định tại Nghị định số 75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu và tín dụng Xuất khẩu Nhà nước (Mục 1 và Mục 2, Chương 2, Nghị định này).
5. Ngoài các chính sách ưu đãi trên nhà đầu tư còn được hưởng những ưu đãi khác theo quy định của Luật Đầu tư hiện hành.
9


Những khó khăn, vướng mắc


Dự án 5:
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẦU CỬA GÀNH HÀO

Tên đơn vị


Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cà Mau
Địa chỉ


Số 269, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
Điện thoại


(84) 0780.3835828
Fax


(84) 0780. 3835886
Email


sogtvt@camau.gov.com
Người liên hệ


Huỳnh Văn Trơn, Phó phòng Kế hoạch – Kỹ thuật; SĐT: 0919.863237

II. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1


Tên dự án


Đầu tư xây dựng cầu Gành Hào
2


Mục tiêu dự án


Tạo sự lưu thông thông suốt giữa hai bờ Đông – Tây sông Gành Hào cũng như trong khu vực, phát triển hệ thống lưu thông liên tỉnh, từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông, phục vụ tốt hơn cho nhu cầu giao thông khu vực và góp phần phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội của địa phương hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu.
3


Quy mô


- Cầu BTCT vĩnh cửu;
- Trọng tải: HL93;
- Chiều dài: 400m;
- Chiều rộng: 9m; Htt = 9m; Btt = 50m.
4


Vốn đầu tư dự kiến


350 tỷ đồng
5


Hình thức đầu tư


BOT
6


Địa điểm


Huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau và huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu
7


Hiện trạng đất đai


8


Chính sách ưu đãi


1. Thuế thu nhập doanh nghiệp (Nghị định 218/2013/NĐ-CP):
- Thuế suất thuế TNDN là 10% trong thời hạn 15 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế (Khoản 1, Điều 15).
- Miễn thuế 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo kể từ ngày có thu nhập chịu thuế (Khoản 1, Điều 16).
2. Miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước:
- Được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá ba (03) năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước (Khoản 2, Điều 19, Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014).
- Được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước không quá mười lăm (15) năm kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động (Điểm d, Khoản 3, Điều 15, Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014).
- Áp dụng tỷ lệ phần trăm đơn giá cho thuê đất là 0,5%/ năm (Điều 2, Quyết định 37/2014/QĐ-UBND).
3. Thuế xuất nhập khẩu:
Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa, phương tiện, máy móc thiết bị tạo tài sản cố định nguyên liệu vật tư trong nước chưa sản xuất được; máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc … theo quy định của Chính phủ (Điều 12, Nghị định 87/2010/NĐ-CP).
4. Chính sách hỗ trợ tín dụng:
Dự án sẽ được xem xét cho vay vốn tín dụng để đầu tư dự án và hỗ trợ sau đầu tư theo quy định tại Nghị định số 75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu và tín dụng Xuất khẩu Nhà nước (Mục 1 và Mục 2, Chương 2, Nghị định này).
5. Ngoài các chính sách ưu đãi trên nhà đầu tư còn được hưởng những ưu đãi khác theo quy định của Luật Đầu tư hiện hành.
9


Những khó khăn, vướng mắc
Dự án 6:
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẦU NGANG SÔNG ÔNG ĐỐC

Tên đơn vị


Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau
Địa chỉ


Số 269, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại


(84) 0780.3835828
Fax


(84) 0780. 3835886
Email


sogtvt@camau.gov.com
Người liên hệ


Huỳnh Văn Trơn, Phó phòng Kế hoạch – Kỹ thuật; SĐT: 0919.863237

II. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1


Tên dự án


Xây dựng cầu ngang sông Ông Đốc
2


Mục tiêu dự án


Xây dựng cầu ngang sông Ông Đốc để tạo điều kiện phát triển khu bờ Bắc và bờ Nam sông Ông Đốc và tạo điều kiện cho việc vận chuyển hàng hóa từ các khu kinh tế ven biển Tây về cảng Năm Căn được thuận lợi. Bên cạnh đó đây cũng là công trình nằm trên tuyến đường ven biển Đông.
3


Quy mô


- Cầu BTCT vĩnh cửu;
- Trọng tải: HL93;
- Chiều dài: 675,5m;
- Chiều rộng: 9m; Htt = 9m; Btt = 50m.
4


Vốn đầu tư dự kiến


490 tỷ đồng
5


Hình thức đầu tư


BOT
6


Địa điểm


Thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.
7


Hiện trạng đất đai


8


Chính sách ưu đãi


1. Thuế thu nhập doanh nghiệp (Nghị định 218/2013/NĐ-CP):
- Thuế suất thuế TNDN là 10% trong thời hạn 15 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế (Khoản 1, Điều 15).
- Miễn thuế 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo kể từ ngày có thu nhập chịu thuế (Khoản 1, Điều 16).
2. Miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước:
- Được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá ba (03) năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước (Khoản 2, Điều 19, Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014).
- Được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước không quá mười lăm (15) năm kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động (Điểm d, Khoản 3, Điều 15, Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014).
- Áp dụng tỷ lệ phần trăm đơn giá cho thuê đất là 0,5%/ năm (Điều 2, Quyết định 37/2014/QĐ-UBND).
3. Thuế xuất nhập khẩu:
Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa, phương tiện, máy móc thiết bị tạo tài sản cố định nguyên liệu vật tư trong nước chưa sản xuất được; máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc … theo quy định của Chính phủ (Điều 12, Nghị định 87/2010/NĐ-CP).
4. Chính sách hỗ trợ tín dụng:
Dự án sẽ được xem xét cho vay vốn tín dụng để đầu tư dự án và hỗ trợ sau đầu tư theo quy định tại Nghị định số 75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu và tín dụng Xuất khẩu (Mục 1 và Mục 2, Chương 2, Nghị định này).
5. Ngoài các chính sách ưu đãi trên nhà đầu tư còn được hưởng những ưu đãi khác theo quy định của Luật Đầu tư hiện hành.
9


Những khó khăn, vướng mắcDự án 7:
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẾN XE – TÀU QUẢN LỘ PHỤNG HIỆP

Tên đơn vị


Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cà Mau
Địa chỉ


Số 269, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại


(84) 0780.3835828
Fax


(84) 0780. 3835886
Email


sogtvt@camau.gov.com
Người liên hệ


Huỳnh Văn Trơn, Phó phòng Kế hoạch – Kỹ thuật; SĐT: 0919.863237

II. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1


Tên dự án


Xây dựng Bến xe – tàu Quản lộ Phụng Hiệp
2


Mục tiêu dự án


Bến xe – tàu Quản lộ Phụng Hiệp là bến xe – tàu lớn nhất thành phố Cà Mau nói riêng và tỉnh Cà Mau nói chung. Bến nằm trên tuyến đường Quản lộ Phụng Hiệp, một tuyến đường trọng điểm của khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long trong tương lai. Với nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa ngày càng cao theo định hướng đến năm 2020 thì việc xây dựng Bến xe – tàu Quản lộ Phụng Hiệp là một việc làm rất cần thiết để đảm bảo được tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
3


Quy mô


- Bến xe loại I
- Cảng khách cấp II
4


Vốn đầu tư dự kiến


100 tỷ VNĐ đồng
5


Hình thức đầu tư


BOT
6


Địa điểm


Khu đô thị cửa ngõ Đông Bắc, đường Trần Hưng Đạo nối dài - xã Tân Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
7


Hiện trạng đất đai


8


Chính sách ưu đãi


1. Thuế thu nhập doanh nghiệp (Nghị định 218/2013/NĐ-CP):
- Thuế suất thuế TNDN là 10% trong thời hạn 15 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế (Khoản 1, Điều 15).
- Miễn thuế 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo kể từ ngày có thu nhập chịu thuế (Khoản 1, Điều 16).
2. Miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước:
- Được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá ba (03) năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước (Khoản 2, Điều 19, Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014).
- Được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước không quá mười lăm (15) năm kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động (Điểm d, Khoản 3, Điều 15, Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014).
- Áp dụng tỷ lệ phần trăm đơn giá cho thuê đất là 0,5%/ năm (Điều 2, Quyết định 37/2014/QĐ-UBND).
3. Thuế xuất nhập khẩu:
Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa, phương tiện, máy móc thiết bị tạo tài sản cố định nguyên liệu vật tư trong nước chưa sản xuất được; máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc … theo quy định của Chính phủ (Điều 12, Nghị định 87/2010/NĐ-CP).
4. Chính sách hỗ trợ tín dụng:
Dự án sẽ được xem xét cho vay vốn tín dụng để đầu tư dự án và hỗ trợ sau đầu tư theo quy định tại Nghị định số 75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu và tín dụng Xuất khẩu Nhà nước (Mục 1 và Mục 2, Chương 2, Nghị định này).
5. Ngoài các chính sách ưu đãi trên nhà đầu tư còn được hưởng những ưu đãi khác theo quy định của Luật Đầu tư hiện hành.
9


Những khó khăn, vướng mắc
D. LĨNH VỰC CHỢ, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, KHU DÂN CƯ, SIÊU THỊ (4 DỰ ÁN)
Dự án 1:
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHỢ VÀ PHỐ CHỢ RAU DỪA,
XÃ HƯNG MỸ, HUYỆN CÁI NƯỚC

Tên đơn vị


UBND huyện Cái Nước
Địa chỉ


Thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau
Điện thoại


(84) 0780.3883697
Fax


(84) 0780.3883697
Email


Người liên hệ


Ông: Phan thế Bạo, Chức vụ: Phó chủ tịch UBND huyệnII. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1


Tên dự án


Dự án đầu tư xây dựng chợ và phố chợ Rau Dừa, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước.
2


Mục tiêu dự án


Đầu tư xây dựng chợ Rau Dừa theo tiêu chí chợ nông thôn mới và đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công trình dịch vụ và phát triển nhà ở dọc các tuyến phố chợ theo quy hoạch được duyệt nhằm tập trung cung cấp hàng hóa và thực phẩm các địa phương lân cận.
3


Quy mô


Diện tích: 2,6 ha. Trong đó:
- Chợ khu vực, bãi nhóm chợ: 0,591ha.
- Nhà ở chỉnh trang: 0,77 ha.
- Nhà ở dạng phố: 0,516 ha.
- Đường giao thông: 0,723 ha.
4


Vốn đầu tư dự kiến


41 tỷ VNĐ đồng
5


Hình thức đầu tư


BOT
6


Địa điểm


- Ấp Thị Tường A, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.
- Ranh giới:
+ Đồng giáp: Kênh xáng lộ xe Rau Dừa - Cái Nước.
+ Tây giáp: Quốc lộ 1A.
+ Nam giáp: Khu nghĩa địa Hội Người Hoa.
+ Bắc giáp: Sông Rau Dừa.
7


Hiện trạng đất đai


Một phần đất do nhà nước quản lý; còn một phần cần phải giải phóng mặt bằng 1,026 ha. Giá đất khoảng 900.000 m2.
8


Chính sách ưu đãi


1. Thuế thu nhập doanh nghiệp: (Nghị định 218/2013/NĐ-CP)
- Thuế suất thuế TNDN là 10% trong thời hạn 15 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế (Khoản 1, Điều 15).
- Miễn thuế 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo kể từ ngày có thu nhập chịu thuế (Khoản 1, Điều 16).
2. Miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước:
- Được miễn toàn bộ tiền thuê đất, thuê mặt nước kể từ khi dự án hoàn thành đưa vào hoạt động. (khoản 2 điều 6 Nghị định 210/2013/NĐ-CP)
- Áp dụng tỷ lệ phần trăm đơn giá cho thuê đất là 0,5%/ năm (Điều 2, Quyết định 37/2014/QĐ-UBND).
3. Miễn, giảm tiền sử dụng đất:
Được miễn toàn bộ tiền sử dụng đất trong suốt thời gian hoạt động của dự án. (Khoản 1, Điều 5, Nghị định 210/2013/NĐ-CP)
4. Thuế xuất nhập khẩu:
Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa, phương tiện, máy móc thiết bị tạo tài sản cố định nguyên liệu vật tư trong nước chưa sản xuất được; máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc … theo quy định của Chính phủ. (Điều 12, Nghị định 87/2010/NĐ-CP)
4. Chính sách hỗ trợ tín dụng:
Dự án sẽ được xem xét cho vay vốn tín dụng để đầu tư dự án và hỗ trợ sau đầu tư theo quy đinh tại Nghị định số 75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu và tín dụng Xuất khẩu của Nhà nước (Mục 1 và Mục 2, Chương 2, Nghị định này).
5. Ngoài các chính sách ưu đãi trên nhà đầu tư còn được hưởng những ưu đãi khác theo quy định của Luật Đầu tư hiện hành.
9


Những khó khăn, vướng mắcDự án 2:
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
PHƯỜNG 4, THÀNH PHỐ CÀ MAU


Tên đơn vị


Phòng Kinh tế thành phố Cà Mau
Địa chỉ


Số 77, đường Ngô Quyền, phường 9, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại


(84) 0780.3.380.438
Fax


(84) 0780.3.380.438
Email


Người liên hệ


Ông: Lý Khánh Ly Chức vụ: Trưởng phòng

II. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1


Tên dự án


Xây dựng Trung tâm thương mại phường 4 thành phố Cà Mau
2


Mục tiêu dự án


Hình thành khu Trung tâm thương mại dịch vụ đáp ứng nhu cầu kinh doanh và mua sắm của nhân dân phường 4, phường 2 và phường 9 Tp Cà Mau.
3


Quy mô


- 01 Trung tâm thương mại nhà cao tầng, kết cấu khung bê tông cốt thép và hạ tầng kỹ thuật kèm theo.
- Dự kiến tổng diện tích trung tâm: 2,42 ha.
4


Vốn đầu tư dự kiến


100 tỷ VND
5


Hình thức đầu tư


BOT
6


Địa điểm


Khóm 2, phường 4, thành phố Cà Mau
7


Hiện trạng đất đai


- Đất nhà nước quản lý 5.438 m2.
- Đất khu dân cư cần giải phóng mặt bằng 7.562 m2.
8


Chính sách ưu đãi


1. Thuế thu nhập doanh nghiệp (Nghị định 218/2013/NĐ-CP):
- Thuế suất thuế TNDN là 20% trong thời hạn 10 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế. (Khoản 3, Điều 15)
- Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo kể từ ngày có thu nhập chịu thuế. (Khoản 3, Điều 16)
2. Miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước:
- Được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước (Khoản 2, Điều 19, Nghị định 46/2014/NĐ-CP).
- Được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước bảy (7) năm đối với dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn kể từ khi dự án được đưa vào hoạt động (Khoản 3, Điều 19, Nghị định 46/2014/NĐ-CP).
- Áp dụng tỷ lệ phần trăm đơn giá cho thuê đất là 1,5%/ năm (Điều 2, Quyết định 37/2014/QĐ-UBND).
3. Thuế xuất nhập khẩu:
Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa, phương tiện, máy móc thiết bị tạo tài sản cố định nguyên liệu vật tư trong nước chưa sản xuất được; máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc … theo quy định của Chính phủ (Điều 12, Nghị định 87/2010/NĐ-CP).
4. Chính sách hỗ trợ tín dụng:
Dự án sẽ được xem xét cho vay vốn tín dụng để đầu tư dự án và hỗ trợ sau đầu tư theo quy đinh tại Nghị định số 75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu và tín dụng Xuất khẩu của Nhà nước (Mục 1 và Mục 2, Chương 2, Nghị định này).
5. Ngoài các chính sách ưu đãi trên nhà đầu tư còn được hưởng những ưu đãi khác theo quy định của Luật Đầu tư hiện hành.
9


Những khó khăn, vướng mắc
Dự án 3:
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU SIÊU THỊ TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI THỊ TRẤN NĂM CĂN

Tên đơn vị


UBND huyện Năm Căn
Địa chỉ


Khóm 2, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn
Điện thoại


(84)07803.877.048 - 07803.877.805
Fax


(84)07803.877.493
Email


hieunamcan1978@yahoo.com.vn
Người liên hệ


Ông: Ngô Chí Hiếu, Chức vụ: Chánh Văn phòng

II. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1


Tên dự án


Dự án đầu tư xây dựng Khu siêu thị tại Trung tâm thương mại, thị trấn Năm Căn
2


Mục tiêu dự án


Hình thành khu Trung tâm thương mại dịch vụ đáp ứng nhu cầu kinh doanh và mua sắm của nhân dân Thị trấn và các vùng lân cận.
3


Quy mô


Tổng diện tích: 3.464,0m², trong đó:
- Khu 1: 1.184,0m²
- Khu 2: 2.280,0m²
4


Vốn đầu tư dự kiến


62,3 tỷ đồng.
5


Hình thức đầu tư


BOT
6


Địa điểm


Khóm 2, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
7


Hiện trạng đất đai


Đất do Nhà nước quản lý
8


Chính sách ưu đãi


1. Thuế thu nhập doanh nghiệp (Nghị định 218/2013/NĐ-CP):
- Thuế suất thuế TNDN là 10% trong thời hạn 15 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế (Khoản 1, Điều 15).
- Miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo kể từ ngày có thu nhập chịu thuế (Khoản 1, Điều 16).
2. Miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước:
- Được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước (Khoản 2, Điều 19, Nghị định 46/2014/NĐ-CP).
- Được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước mười một (11) năm đối kể từ khi dự án được đưa vào hoạt động. (Khoản 3, Điều 19, Nghị định 46/2014/NĐ-CP)
- Áp dụng tỷ lệ phần trăm đơn giá cho thuê đất là 0,75%/ năm (Điều 2, Quyết định 37/2014/QĐ-UBND).
3. Thuế xuất nhập khẩu:
Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa, phương tiện, máy móc thiết bị tạo tài sản cố định nguyên liệu vật tư trong nước chưa sản xuất được; máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc … theo quy định của Chính phủ (Điều 12, Nghị định 87/2010/NĐ-CP).
4. Chính sách hỗ trợ tín dụng:
Dự án sẽ được xem xét cho vay vốn tín dụng để đầu tư dự án và hỗ trợ sau đầu tư theo quy đinh tại Nghị định số 75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu và tín dụng Xuất khẩu của Nhà nước (Mục 1 và Mục 2, Chương 2, Nghị định này).
5. Ngoài các chính sách ưu đãi trên nhà đầu tư còn được hưởng những ưu đãi khác theo quy định của Luật Đầu tư hiện hành.
9


Những khó khăn, vướng mắc


UBND huyện Năm Căn chưa giải quyết dứt điểm hợp đồng với tiêu thương thuê mặt bằng trên khu 2: 2.280 m2.


Dự án 4:
DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI THỊ TRẤN ĐẦM DƠI

Tên đơn vị


UBND huyện Đầm Dơi
Địa chỉ


Số 01, Trần Văn Hy, khóm 1, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi
Điện thoại


(84)07803.877831
Fax


(84)07803.877831
Email


ubndhuyendamdoi-camau@gmail.com
Người liên hệ


Ông: Nguyễn Chí Thuần, Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi.


II. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1


Tên dự án


Dự án Trung tâm Thương mại thị trấn Đầm Dơi
2


Mục tiêu dự án


Xây dựng mới trung tâm thương mại và khu dân cư.
3


Quy mô


14,23ha
4


Vốn đầu tư dự kiến


70 tỷ đồng
5


Hình thức đầu tư


BOT
6


Địa điểm


Khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau
7


Hiện trạng đất đai


Chưa giải phóng mặt bằng do dân quản lý 2,33 ha
8


Chính sách ưu đãi


1. Thuế thu nhập doanh nghiệp: (Nghị định 218/2013/NĐ-CP)
- Thuế suất thuế TNDN là 10% trong thời hạn 15 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế (Khoản 1, Điều 15).
- Miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo kể từ ngày có thu nhập chịu thuế (Khoản 1, Điều 16).
2. Miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước:
- Được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước (Khoản 2, Điều 19, Nghị định 46/2014/NĐ-CP).
- Được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước mười một (11) năm đối kể từ khi dự án được đưa vào hoạt động (Khoản 3, Điều 19, Nghị định 46/2014/NĐ-CP)
- Áp dụng tỷ lệ phần trăm đơn giá cho thuê đất là 0,75%/ năm (Điều 2, Quyết định 37/2014/QĐ-UBND).
3. Thuế xuất nhập khẩu:
Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa, phương tiện, máy móc thiết bị tạo tài sản cố định nguyên liệu vật tư trong nước chưa sản xuất được; máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc … theo quy định của Chính phủ (Điều 12, Nghị định 87/2010/NĐ-CP).
4. Chính sách hỗ trợ tín dụng:
Dự án sẽ được xem xét cho vay vốn tín dụng để đầu tư dự án và hỗ trợ sau đầu tư theo quy đinh tại Nghị định số 75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu và tín dụng Xuất khẩu của Nhà nước (Mục 1 và Mục 2, Chương 2, Nghị định này).
5. Ngoài các chính sách ưu đãi trên nhà đầu tư còn được hưởng nhưng ưu đãi khác theo quy đinh của Luật Đầu tư hiện hành.
9


Những khó khăn, vướng mắc


số hộ dân phải bồi thường, giải phóng mặt bằng 105 hộ (số diện tích cần giải phóng mặt bằng 2,33 ha). giá bồi thường, GPMB tạm tính sở bộ 1m2/580.000 đồng.


E. LĨNH VỰC VĂN HÓA, DU LỊCH (01 DỰ ÁN)
Dự án 1:
DỰ ÁN KHU CÔNG VIÊN VĂN HÓA DU LỊCH MŨI CÀ MAU

Tên đơn vị


Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
Địa chỉ


65, Phan Ngọc Hiển, phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại


(84) 07803.822067
Fax


(84)07803.567118
Email


pnvdlcm@gmail.com
Người liên hệ


Ông: Mai Bá Cường, Chức vụ: Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Du lịch.

II. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN


<colgroup><col width='38'><col width='186'><col width='389'></colgroup>1


Tên dự án


Khu công viên văn hóa du lịch Mũi Cà Mau
2


Mục tiêu dự án


Tạo nên khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, tham quan, trải nghiệm hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển tại điểm cực Nam trên đất liền Việt Nam.
3


Quy mô


Quy mô dự án: 157 ha, gồm có 4 khu:
- Khu II: 14 ha;
- Khu III: 58 ha;
- Khu IV: 56 ha.
4


Vốn đầu tư dự kiến


Tổng vốn đầu tư: 245 tỷ đồng.
Trong đó:
- Khu II: 60 tỷ đồng;
- Khu III: 60 tỷ đồng;
- Khu IV: 125 tỷ đồng.
5


Hình thức đầu tư


100% vốn của nhà đầu tư hoặc nhà đầu tư tự huy động vốn
6


Địa điểm


Xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
7


Hiện trạng đất đai


Đât Vườn Quốc gia, thuộc khu sinh quyển thể giới và khu Ramsar thể giới, do Nhà nước quản lý.
8


Chính sách ưu đãi


1. Thuế thu nhập doanh nghiệp: (Nghị định 218/2013/NĐ-CP)
- Thuế suất thuế TNDN là 10% trong thời hạn 15 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế (Khoản 1, Điều 15).
- Miễn thuế 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo kể từ ngày có thu nhập chịu thuế (Khoản 1, Điều 16).
2. Miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước:
- Được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá ba (03) năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước (Khoản 2, Điều 19, Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014).
- Được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước không quá mười lăm (15) năm kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động (Điểm d, Khoản 3, Điều 15, Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014).
3. Thuế nhập khẩu:
Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa, phương tiện, máy móc thiết bị tạo tài sản cố định nguyên liệu vật tư trong nước chưa sản xuất được; máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc … theo quy định của Chính phủ (Điều 12, Nghị định 87/2010/NĐ-CP).
4. Chính sách hỗ trợ tín dụng:
Dự án sẽ được xem xét cho vay vốn tín dụng để đầu tư dự án và hỗ trợ sau đầu tư theo quy đinh tại Nghị định số 75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu và tín dụng Xuất khẩu của Nhà nước (Mục 1 và Mục 2, Chương 2, Nghị định này).
5. Ngoài các chính sách ưu đãi trên nhà đầu tư còn được hưởng những ưu đãi khác theo quy định của Luật Đầu tư hiện hành.
9


Những khó khăn, vướng mắc


Đất rừng thuộc Vườn quốc gia Mũi Cà Mau, được cho thuê môi trường rừng; không được cho thuê đất, thuê rừng; chưa có giá cho thuê môi trường rừng.Baodautu.vn

Theo baodautu.vn

Bài viết cùng chuyên mục: