Thi công cầu Niệm 2, Dự án giao thông đô thị Hải Phòng

Lý do của đợt tổng rà soát danh mục đầu tư các dự án sử dụng vốn vay WB lớn nhất từ trước đến nay xuất phát từ việc Việt Nam sẽ không còn tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) do đã trở nước thu nhập trung bình thấp.
“Hiện thời điểm “tốt nghiệp” nguồn vốn từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) với nhiều điều kiện vay ưu đãi đã được xác định là vào cuối tài khóa 2017”, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết.
“Các cơ quan đang triển khai dự án có tên trong danh sách cần sớm báo cáo tình hình triển khai, tiến độ thực hiện, dự kiến phần vốn không sử dụng hết và kiến nghị kế hoạch hành động để cải thiện tình hình”, Thứ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị.
Được biết, các tiêu chí để tiến hành sàng lọc các chương trình, dự án vào danh mục mà không một chủ đầu tư nào mong muốn này, gồm: đã thực hiện được 2 năm kể từ khi được WB phê duyệt nhưng giải ngân ít hơn 10%; đã qua giai đoạn giữa kỳ nhưng giải ngân ít hơn 40%; đã gia hạn thời hạn đóng khoản vay (2 năm hoặc nhiều hơn) và gần đến hết thời gian thực hiện mà vẫn còn 30% lượng vốn chưa giải ngân.
Dự án chỉ cần dính một trong các tiêu chí nói trên sẽ được đưa vào tầm ngắm. Ngoài ra, cơ quan thực hiện và nhóm công tác rà soát có thể đề xuất những dự án chưa xác định ban đầu nếu thấy cần thiết.
Điều đáng nói là khá nhiều dự án nói trên đều có thời gian kết thúc vào tháng 6 hoặc tháng 12/2016.
“Với lượng vốn dư rất lớn trong khi quỹ thời gian còn lại rất mỏng, các dự án nói có khả năng không thể giải ngân hết khi hiệp định vay kết thúc nếu chủ đầu tư không đưa ra một chương trình hành động mang tính đột phá”, một chuyên gia cho biết.
Danh sách dự án theo dõi và có thể xem xét hủy vốn

Tên dự án


Ngày phê duyệt


Ngày kết thúc


Vốn của WB
(triệu USD)


Lượng vốn chưa giải ngân
(triệu USD)
DA Phát triển năng lượng tái tạo


5/5/2009


30/6/2016


202


129
Quản lý rác thải Bệnh viện


29/3/2011


31/8/2017


150


111.6
Phát triển bền vững Tp. Đà Nẵng


26/4/2013


30/6/2019


202


146,7
Giảm nghèo ở Tây Nguyên


27/12/2013


31/12/2019


150


134,9
Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp


13/5/2013


30/11/2018


55


46,7
Phát triển hạ tầng giao thông khu vực Mê Kong


22/5/2007


31/12/2015


363,7


129,4
Giao thông đô thị Hải Phòng


29/3/2011


31/12/2016


175


105,1
Quỹ hỗ trợ chuẩn bị dự án


24/6/2010


31/12/2015


100


59,8
Dự án IWRM Me Kong


27/11/2013


30/4/2019


25


22,1
Quỹ Đầu tư phát triển địa phương


2/7/2009


30/6/2016


190


100,8
Phát triển bền vững nguồn tài nguyên ven biển


10/5/2012


31/1/2018


100


68,2
Mô hình đại học kiểu mới


24/6/2010


30/11/2017


180,4


159,9
Nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Mê Kong


22/3/2012


31/12/2017


292


201,4
Phát triển giao thông đô thị Hà Nội


3/7/2007


31/12/2016


155,2


75,45
Đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi


24/5/2011


31/12/2018


613,5


526,5
Phát triển thành phố trung bình


15/12/2011


30/12/2017


210


134,7
Hỗ trợ Y tế Đông Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng


31/5/2013


31/12/2019


150


135
Đổi mới khoa học và công nghệ


31/5/2013


30/6/2019


100


90,5
Chương trình đô thị miền núi phía Bắc – Hợp phần Bộ Xây dựng


5/6/2014


30/6/2021


20
Anh Minh

Theo baodautu.vn