Ảnh minh họa: vinanet.vnTính đến nay, trong 3 dự án cánh đồng lớn được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt, Dự án cánh đồng lớn cây Ca cao và Dự án cánh đồng lớn cây Mía được triển khai rất hiệu quả.

Trong khi đó, riêng Dự án cánh đồng lớn cây Điều tại huyện Trảng Bom chậm triển khai vì doanh nghiệp tham gia gặp khó khăn về vốn. Tuy nhiên, nhìn chung, việc xây dựng thành công các cánh đồng lớn sẽ mang lại năng suất, hiệu quả và là cơ sở để xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Như Tầm (Theo VTV)

Theo baodautu.vn