Sau 9 tháng đầu năm, Thanh Hoá đã thu hút thêm 117 dự án đầu tư mới. Ảnh: SCTheo đó, trong 9 tháng đầu năm, Thanh Hóa đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 117 dự án (trong đó có 5 dự án FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký 7.388 tỷ đồng và 42,1 triệu USD.
Trong đó có một số dự án có quy mô đầu tư lớn như: Dự án phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân (mức vốn đầu tư 1.470 tỷ đồng); dự án chăn nuôi bò Úc (tổng mức đầu tư 790 tỷ đồng)…
Giá trị khối lượng thực hiện 9 tháng đầu năm của các dự án đầu tư trực tiếp ước đạt 58.212 tỷ đồng, bằng 74,4% kế hoạch và gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2014.
Để có được kết quả như trên, trong 9 tháng đầu năm 2015. UBND tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện nhiều chương trình xúc tiến đầu tư và hoạt động kinh tế đối ngoại. Đặc biệt thời gian gần đây, Thanh Hóa đã có nhiều cuộc xúc tiến đầu tư vào hai quốc gia là Nhật Bản và Hàn Quốc.
Sĩ Chức

Theo baodautu.vn

Bài viết cùng chuyên mục: