Ảnh minh hoạ. Nguồn: InternetDự án trên được thực hiện 4 năm tại Hà Nội, Lào Cai với tổng hạn mức vốn hơn 12,5 triệu USD.
Mục tiêu của dự án là góp phần bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học có ý nghĩa toàn cầu tại Việt Nam, thông qua tăng cường năng lực quốc gia trong thực hiện Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích, đảm bảo chia sẻ công bằng và hợp lý lợi ích từ nguồn gen.
Các kết quả chính của dự án là xây dựng và củng cố hệ thống chính sách, văn bản về quản lý và tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích; hỗ trợ thiết lập cơ chế tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích; năng lực quản lý và nâng cao nhận thức tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích được tăng cường; mô hình hợp tác công tư về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích được triển khai thí điểm.
Thủ tướng Chính phủ cũng phê duyệt điều chỉnh danh mục Dự án “Trung tâm đào tạo nghề Việt Đức” sử dụng vốn ODA của Chính phủ Đức. Cụ thể, vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức giảm từ 2 triệu euro xuống còn 1,7 triệu euro (cắt giảm 300.000 euro chi cho mua sắm trang thiết bị).
Như Tầm

Theo baodautu.vn