Ngày 18/11, Văn phòng UBN tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, UBND tỉnh này vừa phê duyệt 'Đề án tổng thể thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020'.
Từ nay đến năm 2020, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tập trung xây dựng hệ thống thông tin quản lý chất thải nguy hại; xây dựng khu xử lý chất thải nguy hại (chất thải công nghiệp, y tế ,nông nghiệp và các loại chất thải khác); đầu tư hoàn thiện Khu xử lý các loại chất thải nguy hại với các công nghệ xử lý ắc quy, lọc dầu, bóng đèn và các loại chất thải nguy hại khác; mua sắm phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại chuyên dụng; đầu tư các hệ thống xử lý nước thải cho 8 bệnh viện, cơ sở y tế; đầu tư lò đốt cho 2 huyện miền núi…


Đến năm 2020, Thừa Thiên Huế sẽ xây dựng các khu xử lý rác để xử lý triệt để chất thải nguy hạiMục tiêu đề án đặt ra đến năm 2020, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ có 100% chất thải nguy hại phát sinh tại các cơ sở sản xuất - kinh doanh được kê khai, báo cáo theo đúng quy định; 70% tổng lượng chất thải rắn nguy hại phát sinh tại các khu công nghiệp được xử lý đảm bảo môi trường; 100% chất thải rắn y tế nguy hại phát sinh tại các cơ sở y tế được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường; 100% các cơ sở y tế tuyến Trung ương, cơ sở y tế tuyến tỉnh, các cơ sở y tế tuyến huyện và các cơ sở y tế tư nhân thực hiện xử lý nước thải bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.
Tổng kinh phí để thực hiện đề án này vào khoảng 82 tỷ đồng, trong đó ngân sách địa phương gần 42 tỷ đồng, ngân sách trung ương 20 tỷ đồng, còn lại là vốn huy động từ các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp.
Ngọc Tân

Theo baodautu.vn

Bài viết cùng chuyên mục: