Các bệnh viện sẽ được hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế (ảnh minh họa, nguồn Internet)Theo đó, các dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế (bao gồm cả dự án đầu tư thực hiện theo hình thức đối tác công - tư) sẽ được xem xét, hỗ trợ khi đáp ứng các điều kiện: được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được đưa vào kế hoạch ngân sách hàng năm; chưa có kinh phí thực hiện hoặc đã được bố trí kinh phí nhưng chưa đủ để thực hiện dự án.
Các khoản chi thường xuyên phục vụ công tác quản lý chất thải y tế sẽ được xem xét, hỗ trợ khi nằm trong kế hoạch hàng năm về kinh phí xử lý chất thải y tế được UBND tỉnh hoặc Bộ Y tế phê duyệt…
Về mức hỗ trợ, đối với các dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế thực hiện theo hình thức đối tác công - tư, sẽ được hỗ trợ 100% vốn chủ sở hữu cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng dự án. Cho vay ưu đãi tới 70% vốn chủ sở hữu với lãi suất không quá 3,6%/năm trong thời gian tới 10 năm để thực hiện dự án.
Duy Hữu

Theo baodautu.vn

Bài viết cùng chuyên mục: