Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi.Ngày 20/11, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa quyết định thành lập Ban chỉ đạo xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh. Theo đó, Ban này sẽ do Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng làm trưởng Ban.
Sau khi thành lập, Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch về xúc tiến và hỗ trợ đầu tư của tỉnh; Chỉ đạo việc thiết lập hệ thống đầu mối cung cấp thông tin về xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, tiếp nhận và giải quyết những vướng mắc của nhà đầu tư trong quá trình trước, trong và sau đầu tư; Chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh hỗ trợ, giúp đỡ doanh nghiệp có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và đầu tư trực tiếp trong nước (DDI); Giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan, đảm bảo rút ngắn thời gian nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án; hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp trong suốt quá trình đầu tư trên đại bàn tỉnh.
Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, việc thành lập Ban chỉ đạo xúc tiến và hỗ trợ đầu tư được xem là động thái tích cực của tỉnh Quảng Ngãi nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh tạo động lực thúc đẩy thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế khó khăn, cạnh tranh gay gắt để thu hút các nguồn vốn đầu tư như hiện nay.
Ngọc Tân

Theo baodautu.vn

Bài viết cùng chuyên mục: